انفجار در بیروت
شماری از رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش کرده‌اند که مواد امونیم نایتریت در جریان سال‌های اخیر ضبط و در این ذخیره‌گاه نگهداری شده بود. خبرگزاری ملی لبنان همچنان گفته است که آتش‌سوزی باعث انفجار در این ذخیره‌گاه شده است.
نماینده‌ی خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در یک زمان «دشوار» و «سرنوشت‌ساز» قرار دارند. آقای یاماموتو تأکید کرده است که سازمان ملل متحد از عملکرد قانونی و صادقانه‌ی این کمیسیون حمایت جدی می‌کند.