سپوژمی وردک
یک بار حادثه‌ای در زندان پلچرخی کابل اتفاق افتاده بود. عاجل رفتیم و از زنان بازدید کردیم. گزارش تهیه کردیم و تعداد زیادی از آن زنان را از حالتی‌که [در آن] زجر می‌کشیدند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند، نجات دادیم.
آن‌چه قلم به دستم داد و گفت بنویس، عشق بود
دنیای شاعر امروز دیگر به محوطه‌ی اصطبل اسب و مجالس می‌خوارگی شاهانه خلاصه نمی‌شود و او به‌عنوان یک فرد از آن امتیازات بهره‌ای هم ندارد. مردمحوربودن حیطه‌ی سخن در هم شکسته است و عشق برای شاعر امروزی به پدیده‌ای زمینی بدل شده است.
نقش ادبیات در زمانه‌ی جنگ و صلح (۲)
تخیل یعنی این‌که من خودم را می‌توانم به‌جای دیگری قرار دهم. ایشان معتقد است یکی از دلایلی که ما آدم‌ها دست به خشونت می‌زنیم و یا کار غیراخلاقی می‌کنیم، این مسأله است که نمی‌توانیم خود را به‌جای دیگری قرار دهیم؛ یعنی یک پشتون نمی‌تواند خود را جای هزاره قرار دهد.
نقش ادبیات در زمانه‌ی جنگ و صلح (۱)
اگر شما از ادبیات جهان دو ویژگی را حذف کنید، آن‌وقت آن را از زبان ادبی خارج کرده‌اید. آن دو ویژگی زیبایی‌شناسی و عشق و یا به عبارتی صلح بشری است. در این دو ویژگی اخلاق‌مداری وجود دارد؛ خیر وجود دارد.
مرزهای باز؛ دنیای عاری از مهاجرت و نابرابری (۲)
یک میلیون مهاجر به اروپا وارد شدند. بیشترشان به آلمان رفتند. برای این‌که بقیه کشورهای اروپایی روی خوشی به آن‌ها نشان ندادند. با این وجود سال گذشته (۲۰۲۰) آلمان هنوز قوی‌ترین اقتصاد اروپا بود. بنابراین زمانی که می‌گویند ما به‌لحاظ اقتصادی نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم، حرف قابل قبولی نیست.
مرزهای باز؛ دنیای عاری از مهاجرت و نابرابری (1)
رابطه‌ی دولت‌های اروپایی به بحث مهاجرت، رابطه‌ی سلطه و استثمار است! به این معنی که اروپایی‌ها، مهاجران و پناهندگان را بیشتر از این جهت که نیروی کار ارزان هستند، می‌پذیرند نه از این جهت که آنان نیازمند محافظت هستند. یعنی نگاه، نگاه سرمایه‌ای است نه نگاه حقوق بشری.
صلح قربانی‌محور و نیاز به پروسه حقیقت‌یابی
درک ما این است که افغانستان به یک پروسه حقیقت‌یابی نیاز دارد. پروسه حقیقت‌یابی که به‌‌طور رسمی از سوی حکومت و دولت پس از صلح حمایت شود. چرا ‌که افغان‌ها رنج و آلام را که دیده‌اند بتوانند بیان کنند. مستندسازی شود تا در پروسه‌های قضایی از آن استفاده شود.
قتل‌عام فرهنگی بامیان و تخریب تاریخ
آن‌ها از من دعوت کردند که همراه‌شان مناظره کنم. او می‌نویسد که در چندین جایی که رفتم، روحانیون مذاهب دیگر مرا به مناظره دعوت می‌کردند. یعنی یک نوع رواداری مذهبی همیشه وجود داشته است. اما در دوران اسلام سخت‌گیری مذهبی و تکفیر زیاد می‌شود.
سینمای صلح؛ روایت خلق انسان اندیشمند (۲)
یک اثر هنری فاخر دریچه‌ی ذهن مخاطب را به روی جهان اطرافش باز می‌‌کند تا راجع به هر اتفاقی فکر کند. اگر مخاطب در پایان فیلم این سوال در ذهنش خلق شد که «چرا؟» این چرا تمرین اندیشیدن است. چنین فیلمی قطعا برای ما جهان صلح‌آمیزتری می‌‌سازد.
سینمای صلح؛ روایت خلق انسان اندیشمند (1)
یکی فیلم جنگی می‌‌سازد تا شکوه و عظمت یک جنگ را نشان بدهد. طبیعی است که فیلمی با مضمون جنگ، سرشار از خشونت است. نمایش عریان خشونت برای مخاطب سرگرم‌کننده است. یکی دیگر هم فیلم جنگی می‌‌سازد با این هدف که برای مخاطب احساس نفرت از خشونت را ایجاد کند.
از سیاست‌های درهای باز تا اخراج پناهندگان در ایران
می‌گویند در کشور خودشان به‌‌عنوان مثال در افغانستان، مورد تبعیض قومی قرار گرفته‌اند. در ایران (کشوری که در آن‌جا بزرگ شدند و یا هم متولد شدند) هم مورد تبعیض قرار گرفته‌اند چون مهاجر و بیگانه بوده‌اند. وقتی که به اروپا می‌رسند، برای اولین بار احساس می‌کنند که با احترام به آن‌‌ها رفتار شده است.
نقش و جایگاه مهاجران افغان در روند صلح
مهاجران که در حدود یک چهارم و یا یک پنجم جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، از حق رای محروم‌اند. درحالی‌که در اغلب کشورهای جهان بخشی از کرسی‌های پارلمان به «دیاسپورا» تخصیص یافته، اما در افغانستان در حدود ۶ میلیون جمعیت افغانستان در انتخاب ریاست‌جمهوری و پارلمانی سهمی ندارند.