اتهام فساد میلیونی در بودجه کرونا
عاصم اکنون به اطلاعات روز نیز می‌گوید که مقدار پول حیف‌‌ومیل‌شده از بودجه کرونا در میدان وردک بیشتر از آمار ارائه‌شده در گزارش اداره بازرس و تحقیق دادستانی است. او همچنان می‌گوید که نصف تجهیزات طبی خریداری‌شده در این ولایت دست‌دوم بود که تاکنون از برخی آن وسایل استفاده نشده است.
اداره ملی احصاییه و معلومات
کارگران سر چوک اگر کار نیافتند از مزد خبری نیست، همانگونه مطابق قرارداد جدید اگر مردم برای اخذ تذکره الکترونیکی به مراکز توزیع این نوع تذکره‌ها مراجعه کردند، کارمندان معاش دریافت می‌کنند، اگر مردم مراجعه نکردند، کارمندان نیز معاش دریافت نخواهند کرد.
وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی؛ پروژه‌ها چگونه قرارداد شده است؟
هیأت بررسی‌کننده در گزارش خود پیشنهاد داده که وزارت عدلیه برای تأمین شفافیت در زمینه‌ی جمع‌آوری عواید با همکاری وزارت‌های مربوطه مدیریت الکترونیکی را ایجاد و یک میکانیزم اصولی برای جمع‌آوری و ازدیاد عواید در هر یک از بخش‌های درآمدزا تنظیم کند.
وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی
یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌هد که در جریان سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ هیچ‌گونه نظارت از فعالیت جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌ها صورت نگرفته است. براساس قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
انحراف میلیاردی در مصرف بودجه‌ ملی؛ پول‌ کدهای احتیاطی سال مالی 98 چگونه مصرف شده است؟
گزارش اطلاعات روز از جزئیات مصارف کد 91 پالیسی در سال مالی 1397 نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از بودجه‌ی این کد به اهداف شخصی کرایه‌ی خانه، خریداری موتر زرهی، مساعدت‌های شخصی، سفرخرج، خرج دسترخوان و... مصرف شده بوده است. اعضای مجلس نمایندگان، کارشناسان و نهادهای ناظر این‌گونه مصارف را «غیراصولی و غیرمنطقی» می‌دانند. دیدبان شفافیت افغانستان خواستار وضع محدودیت صریح در صلاحیت‌های رییس‌جمهور در مصرف از کدهای احتیاطی زیر نام «91 پالیسی و 92 اضطراری» است.
مرور یک پرونده؛ در مصارف خوابگاه دانشگاه پولی‌تخنیک میلیون‌ها افغانی «حیف‌ومیل» شده‌ است؟
اداره مبارزه با فساد اداری گزارش داده که اتاق‌های خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک نیز به گونه‌‌ی «سلیقوی» توزیع شده است. در گزارش آمده که مسئولان خوابگاه برخلاف فیصله شورای خوابگاه اتاق‌های ‌خُرد امتیازی را به افراد مورد نظر خودشان اختصاص داده‌اند، درحالی‌که امتیاز آن را نداشته‌اند. بنابر فیصله‌ی شورای خوابگاه اتاق‌های خرد امتیازی باید برای معلولان، اول‌نمره‌ها، افرادی با سن کم و یا دارای امراض ساری اختصاص داده شود.
وزارت مالیه در شماری از مقرری‌ها از نتیجه‌ی رقابت آزاد پیروی نمی‌کند؟
پیش از این نیز اطلاعات روز به فهرستی از مقرری‌های اخیر در وزارت مالیه دست یافته بود که نشان می‌‌داد که ده‌ها بست‌ رقابتی پیش از تکمیل روند رقابت براساس حکم وزیر مالیه پر شده است. فهرست نزدیک به 200 مقرری وزیر مالیه نیز در گزارش اطلاعات روز به نشر رسید که معلوم نبود در کدام بست و چگونه مقرر شده‌اند.
اجمل احمدی، مشاوری که روزانه 500 دالر امریکایی معاش دریافت کرده است
سخن‌گوی وزارت مالیه می‌‌گوید که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلف را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه 24 روز.»
وضعیت خدمات صحی در بامیان؛ چرا بامیانی‌ها از کارکرد رییس صحت عامه شاکی‌اند؟
شاکیان به‌طور نمونه نوشته‌اند که علی‌آقا ایوب ناصری برادرزن خود را خلاف قانون استخدام، به‌عنوان جراح شفاخانه ولسوالی یکه‌ولنگ گماشته که وی بدون توجه به مسئولیت کاری‌اش همیشه غیابت دارد. همچنان ادعا شده که رییس صحت عامه شخصی به‌نام سید جمال علوی را که از اقارب وی است و همزمان مسئولیت سیستم معلومات صحی ریاست صحت عامه را به عهده دارد، به‌عنوان رییس شفاخانه ویژه بیماران کرونا مقرر کرده و همزمان از هر دو وظیفه‌اش معاش دریافت می‌کند.
ادعای فساد در توزیع زمین‌های‌ شهرک صنعتی فراه؛ به ‌نام تاجران به ‌کام زورمندان
اطلاعات روز به فهرستی از 165 نمره‌زمین فروخته‌شده برای ساخت کارخانه در فاز اول شهرک صنعتی فراه دست یافته است. این زمین‌ها طی‌سال‌های 2011 الی 2014 توزیع شده است. منابع معتبر به اطلاعات روز می‌گویند که هر جریب زمین با قیمت کمتر از 150 هزار افغانی به زورمندان و افراد حکومتی توزیع شده است. با این‌که از توزیع این زمین‌ها سال‌ها گذشته، اما هنوز هیچ کارخانه‌ای روی نمره‌های که به نام شهرک صنعتی توزیع و خریداری شده، ساخته نشده است.
نیمه‌شب 29 حمل امسال یک حمله مسلحانه بر خانه محمدحسین فهیمی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان انجام شد. در این حمله یک محافظ آقای فهیمی کشته شد و پسرش زخم برداشت. سپس دو نفر در پیوند به این قضیه بازداشت شده و مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گرفته‌اند.
تاراج معدن نمک غوریان هرات؛ دو سال پس از حکم ممنوعیت رییس‌جمهور، هنوز استخراج ادامه دارد
ضیاالحق پوپل، رییس معادن و پترولیم هرات می‌گوید که استخراج نمک غوریان از سوی طالبان و اهالی محل جریان دارد و طی مکتوبی این موضوع را به ارگان‌های محل و وزارت معادن و پترولیم در میان گذاشته‌اند. او می‌افزاید که روی راه‌اندازی عملیات مشترک نیروهای دولتی در مناطق استخراج غیرقانونی معادن کار می‌شود.