به‌دلیل اصرار بی‌اندازه‌ی کشورهای صنعتی در استفاده از سوخت‌های فسیلی، کره‌ی زمین به ‌شکل ناراحت‌کننده‌ی درحال گرم‌شدن است. سوختن سوخت‌های فسیلی باعث تولید گازهایی می‌گردد که اثر گلخانه‌ای شدیدی دارند. کاربن‌دای اکساید، میتان و ازون از مشهورترین گازهای گلخانه‌ای هستند.
روز جهانی محیط زیست
به نقل از اعلامیه، زمین، آب، هوا و دیگر منابع طبیعی برای استفاده‌ی متعادل آفریده شده و باید از آن‌ها به‌شکل پایدار استفاده شود. همچنین گفته شده است که موجودات زنده حیوانی و نباتی حلقه‌هایی از چرخه محیط‌زیستی هستند که نباید نابود شوند.
سهم افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای
عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، این گزارش را از نیازهای جدی کشور برای برنامه‌ریزی مؤثر و در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای عنوان کرد و گفت: «با شناسایی منابع اصلی گازهای گلخانه‌ای ما می‌توانیم پالیسی‌ها و برنامه‌های سکتوری توأم با انتشار کم گازهای گلخانه‌ای را تهیه کنیم.»
میلیاردرهای امریکایی
گیتس ایده‌های بسیار زیادی دارد و مدافع خستگی‌ناپذیر به صفر رساندن میزان آلایندگی است. اما ایده‌های بزرگ او ممکن است امکان‌ناپذیر یا از نظر سیاسی قابل قبول نباشد. حتا شخصی با ثروت و نفوذ گیتس ممکن است برای تغییر فضای سیاسی جهانی تلاش کند.
مسدودسازی فروشگاه گوشت پرنده
اداره ملی حفاظت محیط زیست افزوده است که پرنده‌های زنده در تپه‌های قرغه‌ی کابل به دامن طبیعت باز گردانده شده و پرندگان ذبح‌شده نیز به‌خاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، در یک مکان مناسب دفن شده است.
وضعیت هشدار آلودگی هوا و تداوم سیاست‌های ناکارآمد
عمده‌ترین منابع انتشاردهنده آلودگی هوا در شهرها را عموما به سه منبع کلی می‌توان تقسیم کرد: سکونت و مناطق مسکونی، صنایع تولیدی، وسایط نقلیه. این منابع هرکدام آلودگی‌های متفاوتی را سبب می‌شود که می‌تواند به‌صورت گاز، بخار، ذرات غبار یا مخلوطی از همه‌ی این مواد در هوا انتشار یابند.
کاهش آلودگی هوا با آگاهی شهروندان ممکن می‌شود
کیفیت هوای کابل از ۴۰۰ در طول شب و اوایل صبح عبور می‌‌کند ( صفر تا ۵۰ خوب؛ ۵۱ تا ۱۰۰ متوسط؛ ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم و نامطلوب برای افراد حساس؛ ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم؛ ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم؛ ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک).
دور باطل مبارزه با آلودگی هوا
رییس صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل می‌گوید این ریاست علاوه بر بررسی و نظارت از حدود ۶۰۰ بلندمنزل و شهرک، حدود ۹۰۰۰ منبع آلوده‌کننده‌ی دیگر را نیز نظارت و ارزیابی می‌کند. به گفته‌ی آقای غلامی آلودگی که این منابع تولید می‌کنند نظر به آلودگی ناشی از مواد سوخت ناچیز است.
آلودگی هوا
در خبرنامه‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر که امروز (یک‌شنبه، ۳۰ قوس) منتشر شده، آمده است که حکومت باید حق افراد به صحت را تأمین کند. به گفته‌ی این کمیسیون، تأمین حق صحت مستلزم تأمین حق به محیط زیست سالم به مثابه‌ی حق بشری است.
کاهش آلودگی هوا با آگاهی شهروندان ممکن می‌شود
کیفیت هوای کابل از ۴۰۰ در طول شب و اوایل صبح عبور می‌‌کند ( صفر تا ۵۰ خوب؛ ۵۱ تا ۱۰۰ متوسط؛ ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم و نامطلوب برای افراد حساس؛ ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم؛ ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم؛ ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک).
مرگِ ناجوها
دو سال پیش شهرداری هرات ناجوها را از مسیر شیدایی تا خیابان مرکزی هرات بررسی کرده بود و کمتر از 600 درخت ناجو در این مسیر خشک شده بود و نیاز فوری برای قطع داشته‌، اما روند قطع این درختان به کندی پیش می‌رود.