وزارت خارجه‌ی کشور در اعلامیه‌اش با اشاره به گفته‌های زاهد نصرالله در واکنش به اتهام دست‌داشتن پاکستان در حمله‌ی کشمیر از سوی هند، از این کشور همچنان خواسته است که از «اظهارات بی‌ربط که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند» در مورد افغانستان خودداری کند.