وطن های درجه سه
طالبان امکانات مالی و نظامی کمتری دارند و با محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی بیشتری مواجهند؛ اما چون بی‌وقفه کار می‌کنند، برنامه می‌ریزند و برنامه‌های خود را با قدرت و دقت عملی می‌سازند، نسبت به حکومت در رسیدن به اهداف خود کامیاب‌تر هستند.
کابل‌نان؛ مردی با جیب‌های بسیار در دنیای تاریک
تاکنون چند بار دزدان و نامردان این شهر از معلولیت او سوءاستفاده کرده است. یک بار دزدی با حیله و نیرنگ او را به یک کوچه‌ی خلوت می‌برد و تمام جیب‌هایش را خالی می‌کند. بار دیگر کسی به بهانه‌ی صرف دالر پول‌هایش را می‌گیرد و از پیشش می‌گریزد.
توسعه و تضاد در افغانستان
جنگ این فرهنگ‌‌های سنتی و بدوی را تقویت می‌کند و در نهایت باعث می‌‌شود که پسران به‌جای تحصیل، در سنگر جنگ بروند و دختران به‌جای تحصیل، ازدواج کنند. این روال باعث می‌‌شود سطح سواد و میزان سال‌‌های تحصیل کاهش یابد.
تبلیغات و خشونت جنسی
واضح است که هدف واقعی تبلیغات فروش یک محصول است و برای جلب توجه بیشتر، از بدن زنان سوءاستفاده می‌شود. استفاده‌ی کاربردی و تبلیغی از بدن زنان یک مفهوم شناخته‌شده در دنیای رسانه است و باعث تحریک و ایجاد واکنش می‌شود.
نگاه شی‌واره به زن
ناشاد احساس می‌کند کسی باید باشد تا با او همدردی کند؛ حرف‌هایش را بشنود و به نیازهایش پاسخ بدهد. تعقیب و گریزهای مرد همسایه در شب تاریک که توأم با ترس و وحشت همراه است تلاش‌های کوچک و در عین‌حال معنادار ناشاد برای پاسخ‌گویی به این نیازهایش است.
کابل‌نان؛ گدایانی که با زاری‌ زور می‌گویند
گفت: «قربان خداجان شوم که باران رحمتش شور‌شور می‌بارد. یک چند روپه خو به رضای خداجان کمک بته.» وقتی گفتم «دعا کو»، عصاب نفر خراب شد و گفت: «دعای چه بیادر؟ بته پیسه بته. چه می‌کنی ایقه پیسه ره؟ ده گور می‌بری؟»
کنفرانس ژنو؛ دیدار کاخ‌نشینان شرمسار و کوخ‌نشینان سرفراز
عمارت‌های تجارتی، تانک‌ تیل‌ها و ده‌ها نوع تجارت‌های پرسودی که بنیه‌ و تنه‌اش را از ثروت‌های فاسد گرفته، در واقع بازدهی و تغییرشکل پولی است که سهم دانش‌آموز محروم از مکتب، مادر محروم از امکانات درمانی، روستایی نیازمند به شفاخانه و مردمی است که به کمترین سطح از خدمات دولتی دسترسی دارند.
چرا «آن شب هیچ یک از مردان خانواده برنگشتند»؟
خواننده با سرگذشت کسانی روبه‌روست که تلخ‌ترین مصیبت‌ها را در جریان جنگ و پس از آن با پوست و استخوان تجربه کرده‌اند. هر صفحه دردی را می‌گشاید که هنوز زخماگین و تازه است؛ زخم‌هایی که به‌ندرت در رسانه‌ها و حوزه‌‌ی عمومی دیده یا در موردش حرف زده شده است.
کابل‌نان؛ دانشجویِ گوشه‌نشین جشن‌های عروسی
فردایش درحالی‌که هم‌اتاقی‌های خیرعلی تصمیم گرفته‌اند، برای شب تخم مرغ بپزند، صدای «گدب و گدوب» موسیقی می‌آید که می‌خواند: «یک قدم پس، یک قدم پیش» خیرعلی قدم پیش می‌گذارد و بی‌خبر از اتاق خارج می‌شود. این بار نقشه کشیده و قصد ندارد ناکام بر‌گردد.
فلسفه و چند امکان دیگر
دانشجوی فلسفه باید با استفاده از دانش نظریِ که از فلسفه کسب می‌کند وضع موجود را نقد کند. نقد و نظر درباره جامعه امروز ضروری است، خصوصا جامعه‌‌ی ما که همگی وضع موجود را همچون معضل و فاجعه می‌بینیم. دانشجوی فلسفه باید بتواند پیوند درست میان دانش‌ نظری‌اش و واقعیت‌های موجود در جامعه برقرار کند.
تداوم ناروایی‌های طالبان و استفاده ابزاری از دین (2)
طالبان از لحاظ ساختار علوم دینی نیز با واپس‌زنی تفسیر اجتهادی و عقلانی از آموزه‌های دینی-اسلامی، تفسیر مضیق و سخت‌گیرانه را پیش گرفته‌اند. این گروه با کم‌ترین آگاهی از متن دین اسلام و بدون کوچک‌ترین مراجعه به‌منابع اصیل اسلام هیچ نوع پیشرفت علمی را برنمی‌تابند و با تمام منابع و ابزار آبادانی در جنگ‌اند.
دنیای مردگان (12)
خطای ما در اندیشه‌‌ورزی، این است که ما خردورزی روش‌‌مند و پلورالیزم را در درون سنت استبدادخو و خودکامه‌‌پرور جست‌‌وجو می‌‌کنیم. از درون مثنوی مولوی، منطق‌‌الطیر عطار و حدیقه‌‌ی سنایی، هیچ‌‌گاه خرد انتقادی حاصل نمی‌‌شود. گرچند جرقه‌‌هایی از خرد وجود دارد.