رهبر طالبان
بر سر منبرها می‌گویند ابوبکر چنان عدالت کرد، علی چنان و عمر چنان و عثمان چنان. کجاست این امیر مؤمنان؟ عدالتش کجا رفته و دینش چرا ساکت است؟ مگر نمی‌گویید که وارثان عدالت عمر و علی هستید؟ امیرالمؤمنین‌تان کجاست؟
مغالطه‌ای به‌نام مردم و جامعه افغانستان
صحبت از مردم و جامعه‌ی افغانستان مغالطه‌ی نه چندان پیچیده از نوع «مصادره به مطلوب» است که می‌تواند منظور خاصی را دنبال کند. امکان دیگر در چنین صحبتی عدم دقت علمی یا ساده‌دلی است. در هر صورت امکان صحبت از مردم و جامعه افغانستان تا اکنون به‌صورت کلی وجود ندارد.
طالبان و علم‌ستیزی (جدال سنت و مدرنیسم)
دلایل اصلی مخالفت با علم مدرن، جهالت و نادانی طالبان است که تاهنوز معرفت و منطق علم مدرن را تجربه نکرده‌اند و از هوا در مورد آن گپ می‌زنند‌. عامل دوم ارزش‌های قبیله‌ای طالبان است که در آن آموختن علم و به‌خصوص رفتن به دانشگاه و مکتب به‌عنوان مولدین و توزیع‌کنندگان علم مدرن گناه کبیره تلقی می‌شود.
نسل‌‌کشی را بفهمیم
دادخواهی برای هزاره به هیچ عنوان به معنای انکار و فروکاست رنج دیگر اقوام و رجحان خون هزاره بر خون‌های ریخته‌شده‌ی غیر هزاره‌ها در افغانستان نیست. اما تفاوت قربانیان هزاره با قربانیان دیگر اقوام در این است که هزاره تنها به‌خاطر هزاره بودن و شیعه بودن کشته می‌شود
نخستین آزمون کانکور زیر حاکمیت طالبان
تحولات سیاسی، تعطیلی مکاتب دخترانه و فقر از دلایل عمده کاهش حضور دانش‌آموزان در آزمون کانکور دانسته می‌شود. طالبان پس از دست یافتن به قدرت مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرده‌اند. به رغم فشارهای جهانی طالبان تاکنون از این تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.
۱۲ سال به‌عنوان قاضی در دستگاه قضا کار کرده است. اما اکنون این مدرک و تجربه‌ی کاری برای او و خانواده‌اش خطرآفرین شده است. او می‌گوید که برای نجات از سرنوشت ناگوار و دادگاه طالبان، در تلاش فرار است. او فعلا برای زنده ماندن مانند هزاران فرد دیگر به‌کار در معدن زغال رو آورده است
این خانواده‌ها از مردم می‌خواهند که در کنار همیاری و حمایت روانی از افراد آسیب‌دیده، بیشتر از پیش برای گسترش دانایی در تمام افغانستان کار کنند و نگذارند که افراط‌گرایی و فرهنگ ضدیت با آموزش دختران ادامه یابد.
منابع مردمی اما این قتل را به افراد طالبان نسبت می‌دهند و می‌گویند که هیچ فرد ملکی جرأت کشتن یک فرد را در روز روشن در وسط جمعیت ندارد. منابع استدلال می‌کنند که قاتل (افراد مرتبط به طالبان) حلیمه را به ظن «فعال مدنی» بودن به دام کشانده‌اند و سپس به قتل رسانده‌اند.