در نگاه اول، آرام و صبور به‌ نظر می‌رسد. آنچه می‌پرسم به دقت می‌شنود و تمام سؤالات را با تأمل پاسخ می‌دهد. او که با فقر و تنگدستی مبارزه کرده و به دانشگاه راه یافته بود، بعد از بسته‌شدن دروازه‌ی دانشگاه‌ها بر روی دختران،...
ادامه‌ی زندگی در افغانستان برای‌شان ممکن نبوده و از مسیر نیمروز با تحمل هزار دردورنج راه قاچاق به ایران رسیده‌اند. شوهرش عضو ارتش حکومت قبلی بوده و فعلا در ایران کارگری می‌کند. یک پسر هفت‌ساله دارند و دخترش هنوز پا به دوسالگی نگذاشته است....
دوست شاعرم جناب محمدحسین فیاض نقدی با عنوان «فهم اجتماعی غزل  واسکت انتحاری» نوشته و در روزنامه اطلاعات روز به نشر رسانده است. این نقد، در همان چند سطر نخستینه‌اش به صراحت و روشنی نشان می‌دهد که آقای فیاض نه تنها با شعر و...
حکومت طالبان برنامه‌ی رقابتی-تبلیغاتی‌ای تحت عنوان «امارت‌شناسی» در مناطق غیرپشتون افغانستان به راه انداخته است. یافته‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که رقابت «امارت‌شناسی» در چند نوبت در هرات، بلخ، پنجشیر، پروان، تخار، بامیان، سرپل، بغلان، جوزجان و چندین ولایت دیگر برگزار شده است....
وقتی سایه‌‌ی ناامیدی از هر سو بر او سلطه می‌یافت، او به سرزمین هنر تبعید شد، و شعر او را پناه داد. شعر او را و جان ناشاد او را با آغوش باز پذیرفت. همچون مادری مهربان و دردمند او را به فرزندی گرفت...
غزل واسکت انتحاری، اثر محمدشریف سعیدی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی پس از خوانش الهه سرور جنجال‌برانگیز شد و غالبا تیر نقدها به سمت آوازخوان شلیک شد؛ گرچه تقصیر بیشتر از سوی شاعر بود و اشتباه الهه در این بود که بدون فهم و درک...
در مزار شریف، مرکز بلخ از قدیم رسم است که مردم در آستانه‌ی عید یا سال نو برخی از وسایل خانه‌ی‌شان را نو می‌کنند و دستی به سر و روی خانه‌ها می‌کشند تا حال‌وهوای عید به خود بگیرند. اما این‌روزها بسیاری‌ از باشندگان این...
عبدالکریم ارزگانی آیین قربانی پیشینه‌ی بسیار کهن دارد. در همه‌ی آیین‌های کهن شکل یا شکل‌هایی از قربانی وجود دارد که به نیات و مقاصد مختلفی با شیوه‌ها و طی مراسم مشخصی انجام می‌شود. پرستش و پرداخت کفاره دو تا از نیت‌های ثابت و مهم...
بسیاری از کسانی که خود را بخشی از طیف «نیروهای مقاومت» در برابر طالبان می‌دانند، به صراحت می‌گویند که طالبان را باید از طریق نظامی شکست داد. این سخن مخصوصا در زبان رهبران و کارگزاران جهادی‌ای تکرار می‌شود که در دو دهه‌ی گذشته یا به صورت...