سفر پیهم مقام‌های ارشد طالبان؛ در پنجشیر چه می‌گذرد؟
در صفوف نیروهای جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود، شماری از نیروهای کماندو، قطعات خاص و نیروهای آموزش‌دیده با معیارهای ناتو حضور دارند. طالبان از افزایش جبهات جنگ علیه‌شان در بخش‌های دیگر کشور در هراس به‌سر می‌برند و تصور می‌کنند که اگر به چالش پنجشیر، بغلان و دیگر ولایت‌ها موفقیت کسب نکنند، تهدید به حکومت‌شان بیشتر می‌شود.
همه‌ی بازیگران و بازیگردانان جنگ و صلح افغانستان باید در خصوص کناره‌گیری رییس‌‌جمهوری از قدرت، هزار وسواس و احتیاط و تدبیر را طرح و پیگیری کنند. به هیچ صورت نباید استعفای رییس‌‌جمهوری به‌جای تسریع و تشدید مذاکرات صلح، به خلای قدرت، فروپاشی دولت، هرج‌ومرج و سقوط مطلق کشور به کام طالبان منجر شود.
سفر پیهم مقام‌های ارشد طالبان؛ در پنجشیر چه می‌گذرد؟
در صفوف نیروهای جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود، شماری از نیروهای کماندو، قطعات خاص و نیروهای آموزش‌دیده با معیارهای ناتو حضور دارند. طالبان از افزایش جبهات جنگ علیه‌شان در بخش‌های دیگر کشور در هراس به‌سر می‌برند و تصور می‌کنند که اگر به چالش پنجشیر، بغلان و دیگر ولایت‌ها موفقیت کسب نکنند، تهدید به حکومت‌شان بیشتر می‌شود.
با قیودات سخت‌گیرانه‌ی طالبان، بالاخره آموزشگاه گام بسته شد. سال‌های قبل تا ۱۸ هزار دانش‌آموز داشته است و امسال تا یک هزار. هم‌چنین حدود ۱۷ نفر کارمندان این آموزشگاه که شامل ۱۲ استاد، دو گارد، یک مدیر، یک کمپیوترکار و یک صفاکار بوده است نیز بی‌کار و بی‌برنامه شده‌اند.
دانش سرای کانکور
آموزش برای حسین‌پور مهم بوده است. می‌گوید یک‌دهه طول کشید تا بالاخره موارد مختلفی دست‌به‌دست هم بدهد و خانه‌ی امید و آموزش او را ببندد. از اعمِّ آن‌ها، حملات انفجاری، حملات انتحاری، مهاجرت مردم، افزایش فقر و بالاخره قیودات امر به معروف و نهی از منکر طالبان بوده است
سخی، مشت نمونه‌ی خروارِ بی‌کاری و بی‌نانی و گرسنگی‌ است. در کابل هزاران سخی‌هایی‌اند که نان چاشت‌شان را هم نمی‌توانند دخل کنند. این بی‌کاری در حالی ادامه دارد که قیمت‌ها اعم از خوراک و پوشاک، روزبه‌روز گران‌تر شده است.
وزارت حج و اوقاف طالبان در بخش دیگر از خطبه نماز جمعه به بی‌حجابی و آرایش نکردن زنان نیز پرداخته و با استدلال به یک حدیث از پیامبر اسلام آورده است: «زنانی که حجاب شرعی را رعایت ‌نکنند، خود‌شان را آرایش کنند و یا زنانی که خیال‌پردازی کنند، زنان منافق اند. هیچ یک از آن‌ها مانند «زاغ اعصم» وارد بهشت نمی‌شوند.»
اجاره دادن کوه‌های پرچمن فراه از سوی طالبان به هلمندی‌ها
این باشنده‌ی فراه هشدار می‌دهد که اگر طالبان اجازه‌ی برداشت این گیاه را به آنان ندهند، آنان جز کوچ اجباری از ولسوالی پرچمن چاره‌ی دیگر ندارند: «ما از طالبان می‌خواهیم که حق ما را به ما بدهند. گیاه هوشین متعلق به ماست و هلمندی‌ها حق ندارند که این گیاه را صاحب شوند.»
آن شاهد محلی می‌افزاید که قریه‌ی جرث از خطر تهدید کوچی‌ها بیرون نشده است. مردم از جانب کوچی‌های مسلح تهدیدند و در همین شب‌ها مجبور شده‌اند که بیدار بمانند و مواظب حمله‌ی مسلحانه‌ی کوچی‌ها باشند.