رعایت اخلاق پزشکی در زمانه‌ی جنگ و صلح
با در نظرداشتن شرایط متنوع ارائه خدمات‌ درمانی در زمان صلح و جنگ، قوانین اخلاقی و تعهدات پزشکان یکسان هستند. هیچ یک از موارد کدهای اخلاقی، زمان‌‌های جنگ یا کار در جنگ را به‌دلیل متفاوت بودن مستثنا نمی‌‌کند و یا حاکی از تغییر اصول و قوانین اخلاقی با تغییر شرایط نیستند.
چرا مهندس توافق‌نامه امریکا و طالبان سر جایش ماند؟
عمر صمد باور دارد که پروسه‌ی صلح تا حال به مرحله‌ی گفتمان روی حکومت بدیل یا تعیین سرنوشت سیاسی نرسیده است: «خلیل‌‌زاد هم تاکنون در مورد گزینه بدیل موقف علنی نداشته است، چون این موضوع به جهت‌های افغانی تعلق می‌گیرد و یک تصمیم خارجی بوده نمی‌تواند.»
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و نقش تغییر ساختار قدرت در امریکا
در سال ۲۰۰۳ ملا محمدعمر در یک نوار صوتی تشکیلات جدید طالبان را اعلام کرد. ملا عمر در این نوار صوتی، ملا عبدالغنی برادر را معاون اول و ملا عبیدالله آخوند را به‌عنوان معاون دوم خویش گماشت. همچنین وی یک شورای ده‌نفری را نیز برای انسجام نیروهای طالبان تعیین کرده بود.
رویای نظام خاص اسلامی
سرشت گروه‌های ایدیولوژیک و بنیادگرا در تضاد و نفی دیگری است. به‌نظر می‌رسد گروه طالبان با توجه به این‌که همه چیز (دولت اسلامی افغانستان، رسانه‌ها، مکتب، دانشگاه، حقوق بشر، آزادی‌ زنان، اقتصاد و ...) را در تضاد با برداشت خود از اسلام می‌داند به چنین آفتی گرفتار شده است.
نگاه‌های منتظر
ادبیات سیاسی طالبان و حکومت افغانستان آشتی‌جویانه نیست. به‌تازگی معاون اول رییس‌جمهور افغانستان گفته است که طالبان دستگیرشده باید اعدام شوند. طالبان در واکنش این اظهارات را تلاشی برای سبوتاژ روند صلح خوانده‌ و از پیامد اعدام جنگ‌جویان‌شان هشدار داده است.