انتقاد مجلس نمایندگان از فساد گسترده در قراردادهای اعاشه‌ی نیروهای امنیتی

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان از فساد گسترده در قراردادهای اعاشه‌ی وزارت‌های دفاع و داخله به شدت انتقاد کرده و از رییس جمهور می‌خواهد که به این مشکل رسیدگی کند.
نمایندگان مجلس می‌گویند که سربازان امنیتی در بسیاری موارد به دلیل نارسایی در مواد اعاشه‌ی شان، جان می‌دهند.
همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه، 22، حمل) در نشست عمومی مجلس گفت که در قراردادهای وزارت دفاع و داخله فساد گسترده وجود دارد و به همین دلیل اکثر پایگاه‌های امنیتی در مناطق دور دست کشور سقوط می‌کنند.
آقای همایون با اشاره به قرضداری وزارت داخله از قراردادی‌های اعاشه‌ی سربازان پولیس گفت که این وزارت از حدود چهار سال به این طرف میلیاردها افغانی پولی قراردادی‌ها را پرداخت نکرده است.
به گفته‌ی آقای همایون، بیشتر قراردادی‌های وزارت‌های دفاع و داخله مواد اعاشه‌ی نیروهای امنیتی را به وقت و زمانش نمی‌رسانند و از این رو مشکلات زیاد در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارد.
معاون اول مجلس از رییس جمهور غنی خواست که قراردادهای وزارت‌های دفاع و داخله را به طور جدی بررسی کرده و به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
عارف رحمانی، نماینده‌ی مردم غزنی در مجلس نیز گفت که روند قراردادهای اعاشه‌ی پولیس آلوده به فساد است و در این روند تنها جیب‌های قراردادی‌های که در وزیر اکبرخان زندگی می‌کنند پر می‌شود؛ اما سربازان در مناطق دوردست کشور گرسنه می‌مانند.
آقای رحمانی گفت که سربازان از مناطق دور دست کشور فریاد می‌کشند که نان خشک و آب برای شان نمی‌رسد و به همین خاطر بسیاری آنان در مسیر راه روستاها و چشمه‌ها کشته می‌شوند.
الله گل مجاهد، نماینده‌ی مردم کابل در مجلس گفت که وزارت داخله پول قراردادی‌هایش را از سه سال به این طرف پرداخت نکرده است و مجلس نیز در این زمینه از صلاحیت نظارتی‌اش کار نگرفته است.
آقای مجاهد از مجلس نمایندگان خواست که به عنوان نهاد نظارت کننده باید در مورد نارسایی‌ها به نیروهای امنیتی تصمیم قاطع بگیرد.
سال گذشته شماری از سربازان در برخی ولایت‌های ناامن کشور شکایت داشتند که روزهای پی‌هم و زیادی را گرسنه گذرانده و یا برای زنده ماندن شان، نان خشک از روستا‌ها جمع آوری کرده‌اند.