14فرمانده‌ی جدید پولیس معرفی شدند

اطلاعات روز: وزارت امور داخله برای دو زون و 14 ولایت فرماندهان جدید معرفی کرد.
براساس تعینات جدید در وزارت داخله، خلیل الله به عنوان فرمانده‌ی زون ۳۰۳ و رازمحمد به عنوان فرمانده‌ی زون ۸۰۸ معرفی شدند. هم‌چنان عبدالباقی نورستانی، فرمانده‌ی پولیس قندوز، امین الله امرخیل، فرمانده‌ی پولیس هرات، عبدالرحمن اقتاش، فرمانده‌ی پولیس تخار، اختر محمد نوروزی، فرمانده‌ی پولیس خوست، نبی جان ملاخیل، فرمانده‌ی فاریاب، عبدالقیوم باقی زوی، فرمانده‌ی سرپل، محمد ابدالی، فرمانده‌ی پولیس لوگر، عبدالروف ارزگانی، فرمانده‌ی پولیس لغمان، فرید مشعل، فرمانده‌ی غزنی، سید عباس سادات، فرمانده‌ی پولیس نورستان، محمد صابر، فرمانده‌ی پولیس بدخشان، غلام سخی غفوری، فرمانده‌ی پولیس دایکندی،احمد فهیم قایم، فرمانده‌ی بادغیس و حقنواز حقیار به عنوان فرمانده‌ی پولیس کنر انتخاب شده‌اند.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله امروز(شنبه، 22ثور) در مراسم معرفی این فرماندهان گفت که آنان برای سه ماه تا پنج ماه به گونه‌ی آزمایشی کار خواهند کرد.« اگر در سه ماه تا پنج ماه موفق بودید و ما تغییرات را احساس کردیم و دیدیم که شما در اجرای وظایف تان خوب پیش می‌روید، طبعأ وظیفه تان است و در سطح رهبری پولیس دوامدار می‌باشید.»
وی از فرماندهان پولیس خواست که با فساد به صورت جدی مبارزه کرده و برای تأمین امنیت در کشور بیشتر کار کنند.
این تعینات جدید در حالی صورت می‌گیرد که مردم از کم‌کاری فرماندهان پولیس در شماری از  ولایت‌ها شکایت دارند