گردهمایی جنبش تحفظ پشتون‌های پاکستان
افراسیاب ختک، سناتور پیشین پاکستان نیز در تویتی نوشته است که گردهمایی بزرگ پشتون‌ها امروز در مکین وزیرستان جنوبی با جنگ اعلام‌ناشده‌ی پاکستان علیه افغانستان که در آن مردم بی‌گناه کشته می‌شوند، مخالفت کرده است.