اطلاعات روز: جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که دولت سوریه باید نیاز به طرح انتقال سیاسی در این...