زنان افغان؛ قربانیان سیاست‌های خام شرکای افغانستان
یکی از مهم‌ترین درس‌های دو دهه گذشته این است زمانی که بخش‌های بزرگی از جوامع و کشورها فاقد قدرت و بیچاره هستند، ایجاد و حفظ امنیت دشوار است. موثرترین استراتژی برای مبارزه با تروریسم، تقویت رشد اقتصادی، دسترسی به آموزش و فرصت‌ها است و در افغانستان، زنان از جمله مهم‌ترین عوامل برای چنین ثبات اقتصادی و اجتماعی هستند.
بازی دیو و پری
موضوع گفت‌وگوی ما آزار و اذیت زنان در محل کار بود. من مخاطب زنی بودم که بیش از سه سال...
نیمه‌ی فراموش‌شده‌ی افغانستان؛ کشتی صلح بدون زنان به ساحل نمی‌رسد
بهترین راه برای اطمینان از اینکه منافع زنان در گفت‌وگوهای صلح در نظر گرفته می‌شود، این است که زنان در میز مذاکره شامل شوند و به آن‌ها نقش برابر در مذاکره، طرح‌ریزی و تطبیق هرگونه روند صلح داده شود.
تلخی‌های کار اداری «شیرین»
وقتی به گذشته‌ی نه‌چندان دور روزهای سخت کاری‌اش فکر می‌کند، پر می‌شود از نفرت. نفرت از هرچه مرد است. آرواره‌هایش...
چرا زنان در برابر خشونت سکوت می‌کنند؟
بتول سیدحیدری، روان‌شناس یکی از رویکردهای نوین در مطالعات جرم‌شناسی اجتماعی‌، «قربانی‌شناسی» است‌. برخلاف جرم‌شناسی متقدم که عمدتا مجرم‌محور است...
دروغ جنسیتی
«به مناسبت 16 روز فعالیت و مبارزه در برابر «خشونت بر زنان» و عدم رشد برابری جنسیتی در جامعه‌ی افغانستان»...