آرشیو صفحات روزنامه اطلاعات روز

شنبه 24 دلو 1394 شماره 1008

چهارشنبه 21 دلو 1394 شماره 1007

دوشنبه 19 دلو 1394 شماره 1006

یکشنبه 18 دلو 1394 شماره 1005

چهارشنبه 14 دلو 1394 شماره 1004

سه شنبه 13 دلو 1394 شماره 1003

دوشنبه 12 دلو 1394 شماره 1002

یکشنبه 11 دلو 1394 شماره 1001

دوشنبه 7 جدی 1394 شماره 979

چهارشنبه 4 قوس 1394 شماره 958

سه شنبه 3 قوس 1394 شماره 957

دوشنبه 2 قوس 1394 شماره 956

یکشنبه 1 قوس 1394 شماره 955

شنبه 30 عقرب 1394 شماره 954

چهار شنبه ۲۷ عقرب 1394 شماره 953

دوشنبه ۲۵ عقرب 1394 شماره 952

یکشنبه 24 عقرب 1394 شماره 951

شنبه 23 عقرب 1394 شماره 950

چهارشنبه 20 عقرب 1394 شماره 949

سه شنبه 19 عقرب 1394 شماره 948

دوشنبه 18 عقرب 1394 شماره 947

یکشنبه 17 عقرب 1394 شماره 946

شنبه 16 عقرب 1394 شماره 945

چهار شنبه 13 عقرب 1394 شماره 944

سه شنبه 12 عقرب 1394 شماره 943

دوشنبه 11 عقرب 1394 شماره 942

یکشنبه 10 عقرب 1394 شماره 941

شنبه 9 عقرب 1394 شماره 940

چهارشنبه 6 عقرب 1394 شماره 939

سه شنبه 5 عقرب 1394 شماره 938

دوشنبه 4 عقرب 1394 شماره 937

یکشنبه 3 عقرب 1394 شماره 936

چهار شنبه 29 میزان 1394 شماره 935

سه شنبه 28 میزان 1394 شماره 934

دوشنبه 27 میزان 1394 شماره 933

یکشنبه 26 میزان 1394 شماره 932

شنبه 25 میزان 1394 شماره 931

چهار شنبه 21 میزان 1394 شماره 930

سه شنبه 21 میزان 1394 شماره 929

دوشنبه 20 میزان 1394 شماره 928

یکشنبه 19 میزان 1394 شماره 927

چهارشنبه 15 میزان 1394 شماره 925

سه‌شنبه 14 میزان 1394 شماره 924

دوشنبه 13 میزان 1394 شماره 923

یک‌شنبه 12 میزان 1394 شماره 922

شنبه 11 میزان 1394 شماره 921

چهارشنبه 8 میزان 1394 شماره 920

سه‌شنبه 7 میزان 1394 شماره 919

دوشنبه 6 میزان 1394 شماره 918

سه‌شنبه 31 سنبله 1394 شماره 917

دوشنبه 30 سنبله 1394 شماره 916

شنبه 28 سنبله 1394 شماره 915

چهارشنبه 25 سنبله 1394 شماره 914

سه‌شنبه 24 سنبله 1394 شماره 913

دوشنبه 23 سنبله 1394 شماره 912

یک‌شنبه 22 سنبله 1394 شماره 911

شنبه 21 سنبله 1394 شماره 910

سه‌شنبه 17 سنبله 1394 شماره 909

دوشنبه 16 سنبله 1394 شماره 908

یک‌شنبه 15 سنبله 1394 شماره 907

چهارشنبه 11 سنبله 1394 شماره 906

سه‌شنبه ۱۰ سنبله 1394 شماره 905

یک‌شنبه 8 سنبله 1394 شماره 904

شنبه 7 سنبله 1394 شماره 903

چهارشنبه 4 سنبله 1394 شماره 902

سه‌شنبه 3 سنبله 1394 شماره 901

دوشنبه 2 سنبله 1394 شماره 900

یک‌شنبه 1 سنبله 1394 شماره 899

شنبه 31 اسد 1394 شماره 898

سه‌شنبه 27 اسد 1394 شماره 897

دوشنبه 26 اسد 1394 شماره 896

یک‌شنبه 25 اسد 1394 شماره 895

شنبه 24 اسد 1394 شماره 894

چهارشنبه 21 اسد 1394 شماره 893

سه‌شنبه 20 اسد 1394 شماره 892

دوشنبه 19 اسد 1394 شماره 891

یک‌شنبه 18 اسد 1394 شماره 890

شنبه 17 اسد 1394 شماره 889

چهارشنبه 14 اسد 1394 شماره 888

سه‌شنبه 13 اسد 1394 شماره 887

دوشنبه 12 اسد 1394 شماره 886

یک‌شنبه 11 اسد 1394 شماره 885

شنبه 10 اسد 1394 شماره 884

سه‌شنبه 6 اسد 1394 شماره 882

دوشنبه 5 اسد 1394 شماره 881

یک‌شنبه 4 اسد 1394 شماره 880

سه‌شنبه 23 سرطان 1394 شماره 879

دوشنبه 22 سرطان 1394 شماره 878

یک‌شنبه 21 سرطان 1394 شماره 877

شنبه 20 سرطان 1394 شماره 876

چهارشنبه 17 سرطان 1394 شماره 875

سه‌شنبه 16 سرطان 1394 شماره 874

دوشنبه 15 سرطان 1394 شماره 873

یک‌شنبه 14 سرطان 1394 شماره 872

شنبه 13 سرطان 1394 شماره 871

چهارشنبه 10 سرطان 1394 شماره 870

سه‌شنبه 9 سرطان 1394 شماره 869

دوشنبه 8 سرطان 1394 شماره 868

یک‌شنبه 7 سرطان 1394 شماره 867

شنبه 6 سرطان 1394 شماره 866

سه‌شنبه 2 سرطان 1394 شماره 865

دوشنبه 1 سرطان 1394 شماره 864

یک‌شنبه 31 جوزا 1394 شماره 863

شنبه 30 جوزا 1394 شماره 862

چهارشنبه 27 جوزا 1394 شماره 861

سه‌شنبه 26 جوزا 1394 شماره 860

دوشنبه 25 جوزا 1394 شماره 859

یک‌شنبه 24 جوزا 1394 شماره 858

شنبه 23 جوزا 1394 شماره 857

چهارشنبه 20 جوزا 1394 شماره 856

سه‌شنبه 19 جوزا 1394 شماره 855

دوشنبه 18 جوزا 1394 شماره 854

یک‌شنبه 17 جوزا 1394 شماره 853

شنبه 16 جوزا 1394 شماره 852

چهارشنبه 13 جوزا 1394 شماره 851

سه‌شنبه 12 جوزا 1394 شماره 850

دوشنبه 11 جوزا 1394 شماره 849

یک‌شنبه 10 جوزا 1394 شماره 848

شنبه 9 جوزا 1394 شماره 847

چهارشنبه 6 جوزا 1394 شماره 846

سه‌شنبه 5 جوزا 1394 شماره 845

دوشنبه 4 جوزا 1394 شماره 844

یک‌شنبه 3 جوزا 1394 شماره 843

شنبه 2 جوزا 1394 شماره 842

چهارشنبه 30 ثور 1394 شماره 841

سه‌شنبه 29 ثور 1394 شماره 840

دوشنبه 28 ثور 1394 شماره 839

یک‌شنبه 27 ثور 1394 شماره 838

شنبه 26 ثور 1394 شماره 837

چهارشنبه 23 ثور 1394 شماره 836

سه‌شنبه 22 ثور 1394 شماره 835

دوشنبه 21 ثور 1394 شماره 834

یک‌شنبه 20 ثور 1394 شماره 833

شنبه 19 ثور 1394 شماره 832

چهارشنبه 16 ثور 1394 شماره 831

سه‌شنبه 15 ثور 1394 شماره 830

دوشنبه 14 ثور 1394 شماره 829

یک‌شنبه 13 ثور 1394 شماره 828

شنبه 12 ثور 1394 شماره 827

چهارشنبه 9 ثور 1394 شماره 826

دوشنبه 7 ثور 1394 شماره 825

یک‌شنبه 6 ثور 1394 شماره 824

شنبه 5 ثور 1394 شماره 823

چهارشنبه 2 ثور 1394 شماره 822

سه‌شنبه 1 ثور 1394 شماره 821

دوشنبه 31 حمل 1394 شماره 820

یک‌شنبه 30 حمل 1394 شماره 819

شنبه 29 حمل 1394 شماره 818

چهارشنبه 26 حمل 1394 شماره 817

سه‌شنبه 25 حمل 1394 شماره 816

یک‌شنبه 23 حمل 1394 شماره 815

شنبه 22 حمل 1394 شماره 814

چهارشنبه 19 حمل 1394 شماره 813

سه‌شنبه 18 حمل 1394 شماره 812

دوشنبه 17 حمل 1394 شماره 811

یک‌شنبه 16 حمل 1394 شماره 810

شنبه 15 حمل 1394 شماره 809

چهارشنبه 12 حمل 1394 شماره 808

سه‌شنبه 11 حمل 1394 شماره 807

دوشنبه 10 حمل 1394 شماره 806

یک‌شنبه 9 حمل 1394 شماره 805

شنبه 8 حمل 1394 شماره 804

چهارشنبه 5 حمل 1394 شماره 803

سه‌شنبه 4 حمل 1394 شماره 802

دوشنبه 3 حمل 1394 شماره 801

چهارشنبه 27 حوت 1393 شماره 800

سه‌شنبه 26 حوت 1393 شماره 799

دوشنبه 25 حوت 1393 شماره 798

یک‌شنبه 24 حوت 1393 شماره 797

شنبه 23 حوت 1393 شماره 796

چهارشنبه 20 حوت 1393 شماره 795

سه‌شنبه 19 حوت 1393 شماره 794

دوشنبه 18 حوت 1393 شماره 793

یک‌شنبه 17 حوت 1393 شماره 792

شنبه 16 حوت 1393 شماره 791

چهارشنبه 13 حوت 1393 شماره 790

سه‌شنبه 12 حوت 1393 شماره 789

دوشنبه 11 حوت 1393 شماره 788

یک‌شنبه 10 حوت 1393 شماره787

شنبه 9 حوت 1393 شماره 786

چهارشنبه 6 حوت 1393 شماره 785

سه‌شنبه 5 حوت 1393 شماره 784

دوشنبه 4 حوت 1393 شماره 783

یک‌شنبه 3 حوت 1393 شماره 782

شنبه 2 حوت 1393 شماره 781

چهارشنبه 29 دلو 1393 شماره 780

سه‌شنبه 28 دلو 1393 شماره 779

دوشنبه 27 دلو 1393 شماره 778

شنبه 25 دلو 1393 شماره 777

چهارشنبه 22 دلو 1393 شماره 776

سه‌شنبه 21 دلو 1393 شماره 775

دوشنبه 20 دلو 1393 شماره 774

یک‌شنبه 19 دلو 1393 شماره 773

شنبه 18 دلو 1393 شماره 772

چهارشنبه 15 دلو 1393 شماره 771

سه‌شنبه 14 دلو 1393 شماره 770

دوشنبه 13 دلو 1393 شماره 769

یک‌شنبه 12 دلو 1393 شماره 768

شنبه 11 دلو 1393 شماره 767

چهارشنبه 8 دلو 1393 شماره 766

سه‌شنبه 7 دلو 1393 شماره 765

دوشنبه 6 دلو 1393 شماره 764

یک‌شنبه 5 دلو 1393 شماره 763

شنبه 4 دلو 1393 شماره 762

چهارشنبه 1 دلو 1393 شماره 761

سه‌شنبه 30 جدی 1393 شماره 760

دوشنبه 29 جدی 1393 شماره 759

یک‌شنبه 28 جدی 1393 شماره 758

شنبه 27 جدی 1393 شماره 757

چهارشنبه 24 جدی 1393 شماره 756

سه‌شنبه 23 جدی 1393 شماره 755

دوشنبه 22 جدی 1393 شماره 754

یک‌شنبه 21 جدی 1393 شماره 753

شنبه 20 جدی 1393 شماره 752

چهارشنبه 17 جدی 1393 شماره 751

سه‌شنبه 16 جدی 1393 شماره 750

دوشنبه15 جدی 1393 شماره 749

یک‌شنبه 14 جدی 1393 شماره 748

پنج‌شنبه 11 جدی 1393 شماره 747

چهارشنبه 10 جدی 1393 شماره 746

سه‌شنبه 9 جدی 1393 شماره 745

دوشنبه 8 جدی 1393 شماره 744

یک‌شنبه 7 جدی 1393 شماره 743

شنبه 6 جدی 1393 شماره 742

پنج‌شنبه 4 جدی 1393 شماره 741

چهارشنبه 3 جدی 1393 شماره 740

سه‌شنبه 2 جدی 1393 شماره 739

دوشنبه 1 جدی 1393 شماره 738

یک‌شنبه 30 قوس 1393 شماره 737

شنبه 29 قوس 1393 شماره 736

پنج‌شنبه 27 قوس 1393 شماره 735

چهارشنبه 26 قوس 1393 شماره 734

سه‌شنبه 25 قوس 1393 شماره 733

دوشنبه 24 قوس 1393 شماره 732

یک‌شنبه 23 قوس 1393 شماره 731

شنبه 22 قوس 1393 شماره 730

چهارشنبه 19 قوس 1393 شماره 729

سه‌شنبه 18 قوس 1393 شماره 728

دوشنبه 17 قوس 1393 شماره 727

یک‌شنبه 16 قوس 1393 شماره 726

شنبه 15 قوس 1393 شماره 725

چهارشنبه 12 قوس 1393 شماره 724

سه‌شنبه 11 قوس 1393 شماره 723

یک‌شنبه 10 قوس 1393 شماره 722

شنبه 8 قوس 1393 شماره 721

پنج‌شنبه 6 قوس 1393 شماره 720

چهارشنبه 5 قوس 1393 شماره 719

سه‌شنبه 4 قوس 1393 شماره 718

دوشنبه3 قوس 1393 شماره 717

یک‌شنبه 2 قوس 1393 شماره 716

شنبه 1 قوس 1393 شماره 715

پنج‌شنبه 29 عقرب 1393 شماره 714

چهارشنبه 28 عقرب 1393 شماره 713

سه‌شنبه 27 عقرب 1393 شماره 712

دوشنبه 26 عقرب 1393 شماره 711

یک‌شنبه 25 عقرب 1393 شماره 710

پنج‌شنبه 22 عقرب 1393 شماره 708

چهارشنبه 21 عقرب 1393 شماره 707

سه‌شنبه 20 عقرب 1393 شماره 706

دوشنبه 19 عقرب 1393 شماره 705

یکشنبه 18 عقرب 1393 شماره 704

شنبه 17 عقرب 1393 شماره 703

پنج‌شنبه 15 عقرب 1393 شماره 702

چهارشنبه 14 عقرب 1393 شماره 701

سه‌شنبه 13 عقرب 1393 شماره 700

‎یک‌شنبه 11 عقرب 1393 شماره 699

‎شنبه 10 عقرب 1393 شماره 698

پنج‎شنبه 8 عقرب 1393 شماره 697

چهار‎شنبه 7 عقرب 1393 شماره 696

سه‎شنبه 6 عقرب 1393 شماره 695

دو‎شنبه 5 عقرب 1393 شماره 694

یک‎شنبه 4 عقرب 1393 شماره 693

‎شنبه 3 عقرب 1393 شماره 692

پنج‎شنبه 1 عقرب 1393 شماره 691

سه‎شنبه 29 میزان 1393 شماره 689

دوشنبه 28 میزان 1393 شماره 688

یک‌شنبه 27 میزان 1393 شماره 687

شنبه 26 میزان 1393 شماره 686

پنج‌شنبه 24 میزان 1393 شماره 685

چهارشنبه 23 میزان 1393 شماره 684

سه‌شنبه 22 میزان 1393 شماره 683

دوشنبه 21 میزان 1393 شماره 682

یک‌شنبه 20 میزان 1393 شماره 681

شنبه 19 میزان 1393 شماره 680

پنج‌شنبه 10 میزان 1393 شماره 679

چهارشنبه 9 میزان 1393 شماره 678

سه‌شنبه 8 میزان 1393 شماره 677

یک‌شنبه 6 میزان 1393 شماره 676

شنبه 5 میزان 1393 شماره 675

پنج‌شنبه 3 میزان 1393 شماره 674

چهارشنبه 2 میزان 1393 شماره 673

سه‌شنبه 1 میزان 1393 شماره 672

دوشنبه 31 سنبله 1393 شماره 671

یک‌شنبه 30 سنبله 1393 شماره 670

پنج‌شنبه 27 سنبله 1393 شماره 669

چهارشنبه 26 سنبله 1393 شماره 668

سه‌شنبه 25 سنبله 1393 شماره 667

دوشنبه 24 سنبله 1393 شماره 666

یک‌شنبه 23 سنبله 1393 شماره 665

شنبه 22 سنبله 1393 شماره 664

پنج‌شنبه 20 سنبله 1393 شماره 663

چهارشنبه 19 سنبله 1393 شماره 662

دوشنبه 17 سنبله 1393 شماره 661

یکشنبه 16 سنبله 1393 شماره 660

دیدگاه‌های شما
 1. Under the Sky,
  One should be equal as long as Human Being.

  Underprivileged social class,
  Before the birth, even after the death,
  this underprivileged group should follow the pre-framed given route.

  Upon realizing that crossing the given route is limited,
  its trial object would be named as ‘Betrayer’ or targeted as ‘Gov. Sanction’.

  Extending of this status,
  urged and resulted let David create hand written images between # 1 and # 58.

  Still, there, no one, no response, no way to get out, its condition is extended.
  Its uselessness, barren condition has been extended as usual.

  David D Y Choi, September 2021
  ( e-mail ; dulywork@mailfence.com or cdyera@yandex.com )
  Personal URL : http://www.cdyera.wordpress.com

  ===

  1. روزنامه و سایت اطلاعات روز یکی از منبع های خوبی است که در دسترس ما قرار دارد ما از سایت خواهانیم که نظریه های ما را در سایت نشر نمایند

 2. اطلاعات روز منبع و ماخذ معتبر افغانستان که اطلاعات روز را به گونه فوری به مردم ارائه مینماید و پرده از کار جنایتکاران شفافانه بر میدارد و سهم بزرگی در عرصه مبارزه با فساد در افغانستان دارد نمونه بارز آن آقای دریابی مدیر مسئول که صاحب جایزه بین المللی شدند
  ممنون میشوم که روزانه روزنامه تان را برایم ایمیل نمایید سپاس.

 3. روزنامه اطلاعات روز یگانه منبع و مرجع اخبار معتبر افغانستان منطقه و جهان و همچنان بحث های داغ سیاسی، اقتصادی، منطقوی، و…
  بدین جهت علاقمند هستم هرروز روزنامه را بدون ضیاع وقت از طریق ایمیلم دریافت کنم با تشکر.

 4. واقعا خوشحالم که روزنامه اطلاعات روز تنها روزنامه یی که در افغانستان واقعیت هاو افشاگری های پشت پرده روز افغانستان را بازتاب میدهد و مسائل و مطالب علمی وتحقیقی معتبر نشر میکند ازین جهت بخاطر اینکه بتوانم مطالب را بصورت کامل دنبال کنم ممنون میشوم که مبعد مطالب به ایمیلم روان شود. با تشکر

 5. سلام ودرود.
  من گرداننده یکی از برنامه های رادیویی هستم و هرصبح از طریق برنامه روزنامه هارا مرور میکنم ومعمولن روزنامه هارا بطور آنلاین بدست می آورم اما ازمدتی بدینسو لینک دانلود نسخه ی پی دی اف روزنامه اطلاعات روز کارنمیکند یا هم آپدید روزنامه در سایت بروز رسانی نشده است خواستم موضوعع را باشمادرمیان بگذارم تا اگرخواستید مشکل را حل کنید
  باحترام
  تاج محمد سکندر
  0788005050

  1. سلام آقای سکندر.
   بخش آنلاین روزنامه برای چند مدتی مشکل دارد بزودی درست میشود…
   اما آقای اسکندر شما میتوانید با عضو شدن در خبرنامه اطلاعات روز نسخه PDF روزنامه را هروز در ایمیل تان بدست بیاورید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *