زلا زازی

زلا زازی کارش را به‌عنوان آمر دفتر اداره مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس خوست آغاز کرد

اطلاعات روز: زلا زازی امروز (دوشنبه، 19 جوزا) کارش را رسما به‌عنوان آمر دفتر اداره مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس ولایت خوست آغاز کرد.

عادل حیدر، سخن‌گوی فرماندهی پولیس ولایت خوست به روزنامه اطلاعات روز گفت که خانم زازی از سوی لاهور همدرد، معاون اداری فرماندهی پولیس خوست، به همکارانش معرفی شده است.

آقای حیدر همچنان گفت که خانم زازی نخستین زن نظامی است که به‌عنوان آمر دفتر مبارزه با جرایم جنایی پولیس این ولایت مقرر شده است.

به گفته‌ی او، تعیین خانم زازی براساس صلاح دید مقام‌های مرکزی، باعث تغییرات مثبت در راستای کاهش جرایم جنایی در خوست خواهد شد.

در همین حال، خانم زازی نیز در مراسمی معرفی‌اش به‌عنوان آمر دفتر اداره مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس خوست گفته است که از هیچ گونه تلاش در راستای کاهش جرایم جنایی در خوست دریغ نمی‌کند.

رتبه‌ی نظامی خانم زازی «دوهم سارن» است. او یک دوره‌ی کورس کوتاه‌مدت نظامی را در ترکیه فراگرفته است.