سخن‌گوی وزارت مالیه می‌‌گوید که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلف را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»

عبدالواحد حیدری و الیاس نواندیش

یافته‌های روزنامه‌ی اطلاعات روز نشان می‌‌دهد که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان هنگامی که مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری بوده است، همزمان با آن با وزارت مالیه نیز قرارداد داشته است و روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی معاش دریافت کرده است.

در قراردادی که میان اجمل احمدی و محمد همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به امضا رسیده، از وزارت مالیه به‌عنوان «مرجع استخدام‌کننده» و از آقای احمدی به‌عنوان «مشاور» ذکر شده است: «این قراداد که برای دوازده ماه میان وزارت مالیه که در چوک پشتونستان موقعیت دارد (بعد از این به‌عنوان مرجع استخدام/مشتری ذکر می‌‌شود) و محترم اجمل احمدی (مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور بانکی و مالی) با آدرس دایمی …، (بعد این به‌عنوان مشاور ذکر می‌‌شود) بسته شده است.»

آقای احمدی روزانه مبلغ 500 دالر امریکایی معاش دریافت کرده است
آقای احمدی روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی معاش دریافت کرده است

براساس متن قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه افغانستان که اطلاعات روز به آن دست یافته، او از ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ تا ۹ سرطان ۱۳۹۸ با وزارت مالیه قرارداد امضا کرده که در آن روزانه ۵۰۰ دالر امریکایی معاش برای وی در نظر گرفته شده است. براساس این قرارداد، مدت زمان کار ماهانه‌ی او ۲۴ روز و «مجموعه‌ی پرداختی تخمینی» برای او ۱۲ هزار دالر امریکایی در یک ماه در نظر گرفته شده است. براساس متن قرارداد، تمویل‌کننده‌ی قرارداد بانک جهانی بوده است.

در بخشی دیگر قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر نام «حمایت مالی» آمده است که وزارت مالیه ماهانه ۹۰۰ دالر امریکایی برای «مصارف بود و باش» و ۵۰ دالر ماهانه برای «مصارف مبایل» پرداخت می‌کند. مجموع پول مصارف بود و باش در یک سال ۱۰ هزار و ۸۰۰ دالر و مجموع مصارف مبایل او ۶۰۰ دالر امریکایی ذکر شده است. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۰۰ دالر دیگر زیرنام سفرخرچ که مجموع آن ۱۰ هزار دالر می‌شود، برای او در نظر گرفته شده است.

آقای احمدی به گونه‌‌ی مجموعی 69 هزار و 270 دالر آمریکایی به‌عنوان حق الزحمه دریافت کرده است.
آقای احمدی به گونه‌‌ی مجموعی ۶۹ هزار و ۲۷۰ دالر آمریکایی به‌عنوان حق الزحمه دریافت کرده است.

در همین حال، سخن‌گوی وزارت مالیه کشور می‌‌گوید که آقای احمدی در مدت هفت ماه و شش روز که با وزارت مالیه قرارداد داشته، به‌گونه‌‌ی مجموعی ۶۹ هزار و ۲۷۰ دالر آمریکایی به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کرده است.

اما در متن و پیوست‌‌های این قرارداد به‌صورت مشخص ذکر نشده است که آقای احمدی در بدل این امتیازات چه کاری‌‌ را انجام می‌‌دهد و یا در چه موردی مشوره می‌‌دهد. در متن قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر عنوان «خدمات» آمده است: «مشوره‌دهنده خدمات مشوره‌دهی خود را مطابق پیوست «A» که جز این قرارداد می‌باشد، به‌نام خدمات ارائه می‌‌دهد.» اما در پیوست «A» که همراه قرارداد در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، هیچ چیزی ذکر نشده، بلکه خالی می‌‌باشد.

در پیوست «A» در مورد وظایف و مسئولیت‌‌های آقای احمدی چیزی نگفته است.
در پیوست «A» در مورد وظایف و مسئولیت‌‌های آقای احمدی چیزی نگفته است.

در معرفی‌نامه‌ی او در سایت بانک مرکزی افغانستان آمده است که آقای احمدی مدت چهار سال در حکومت وحدت ملی به‌حیث مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری کار کرده است و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت انجام وظیفه نموده است. او در ۱۶ دلو ۱۳۹۷ به‌حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.

در همین حال، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه کشور به اطلاعات روز می‌‌گوید که قرارداد این وزارت از تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۷ که آقای احمدی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعیین شده است، فسخ گردیده است.

سخن‌گوی وزارت مالیه می‌‌گوید که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلف را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»

در متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه آمده است: «مرجع استخدام در برابر دریافت خدمات مشوره‌دهی روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی را مطابق به توافق صورت گرفته در پیوست «C» به مشوره‌دهنده اجرا می‌کند.» وزارت مالیه افغانستان در این قرارداد متعهد شده است که وجه پرداختی را به حساب بانکی اجمل احمدی در یک بانک امریکایی به‌نام «Bank of America» واریز کند.

در بخشی از قراراداد آمده است که به تمام مشاورین داخلی معاش به افغانی پرداخت می‌‌شود اما برخلاف این بند قرارداد، معاش آقای احمدی به دالر امریکایی پرداخت شده است.

پاسخ وزارت مالیه و اجمل احمدی

مسئولان در وزارت مالیه کشور به اطلاعات روز می‏گویند که برای آقای احمدی به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی معاش پرداخت شده و آقای احمدی به‌عنوان مشاور وزارت مالیه استخدام نشده است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه به اطلاعات روز می‌‌گوید: «معاشی که آقای احمدی می‌‌گرفت، کدام مشاوریت برای وزارت مالیه نبود بلکه معاشی بود که در بدل مشاوریت امور بانکی و مالی مقام عالی ریاست‌جمهوری برایش پرداخت می‌‌شد.»

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه/ عکس: Gmic
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه/ عکس: Gmic

سخن‌گوی وزارت مالیه در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت مالیه با آقای احمدی قرارداد بسته است، می‌‌گوید که چون مدیریت پروژه‌‌ای که آقای احمدی در آن وظیفه اجرا می‌‌کرده است، به‌صورت مشترک به عهده‌‌ی وزارت مالیه و بانک جهانی بوده است. آقای مسجدی همچنان می‌‌گوید که معاش آقای احمدی براساس موافقه‌‌ی بانک جهانی و حکومت افغانستان تعیین شده است.

اطلاعات روز ۱۷ روز قبل (پنج‌‌شنبه، ۱۶ اسد) پرسش‌‌های خود را در مورد این که چگونه آقای احمدی در عین زمان در دو جای قرارداد داشته است، چرا به دالر معاش دریافت کرده، در بدل ۵۰۰ دالر روزانه چه وظایفی را انجام داده و … با مسئولان بانک مرکزی مطرح کرده است، اما مسئولان بانک مرکزی تاکنون به این پرسش‌‌ها پاسخ نداده‌اند. اما کاظم سروری، مسئول ارتباطات بانک مرکزی افغانستان به اطلاعات روز می‌‌گوید که آقای احمدی در عین زمان هیچ گاهی بیش‌تر از یک منبع معاش دریافت نکرده است و قبل از سمت سرپرستی وزارت صنعت و تجارت، به‌عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی معاش اخذ کرده است.

آقای سروری می‌‌گوید: «محترم اجمل احمدی در جریان مشاوریت‌شان به‌حیث مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور مالی و بانکداری قبل از سمت‌شان به‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت از قرارداد بانک جهانی معاش اخذ می‌کردند.»

آقای احمدی چندی قبل به حکم رییس‌جمهور غنی به‌عنوان رییس بانک مرکزی افغانستان مقرر شد. در پی مقررشدن او به این سمت، چندین کارمند بلند رتبه بانک مرکزی به گونه‌‌ی «جنجالی» سبکدوش شدند.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
2 دیدگاه‌ها
تازه‌ترین‌ها
قدیمی‌ترین‌ها
Inline Feedbacks
View all comments