۱۸ نفر در هرات به اتهام حیف‌ومیل بودجه‌ی کرونا به دادستانی معرفی شدند

مسئولان در دادستانی استیناف هرات می‌گویند که ۱۸ نفر به‌شمول مقام‌های بلندپایه‌ی محلی و صحی، چندین عضو شورای ولایتی و شرکت‌های تجارتی در این ولایت به حیف‌ومیل حدود ۳۰ میلیون افغانی از بودجه‌ی مبارزه با کرونا متهم شناخته شده‌اند.

سید نعیم سحاب، سخن‌گوی دادستانی هرات به روزنامه اطلاعات روز گفت که این تعداد افراد پس از تحقیقات اداره بازرس ریاست‌جمهوری و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، به حیف‌ومیل بودجه کرونا متهم شده‌اند.

به گفته‌ی سحاب، اداره بازرس ریاست‌جمهوری و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نتایج تحقیق شان در مورد تفاوت قیمت در مصرف بودجه کرونا را به آنان ارسال کرده است.

او جزئیاتی در مورد افراد متهم به حیف‌ومیل در مصرف بودجه کرونا را ارائه نکرد، اما گفت که افراد متهم باید شواهد و مدارک ارائه کنند، تا بی‌گناهی‌شان را ثابت کنند.

در همین حال، شماری از کارمندان صحی در شفاخانه مرکزی هرات در مورد تحقیقات اداره بازرس و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، دست به اعتراض زده‌اند.

آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که یافته‌های اداره بازرس غیرمسلکی است و آنان قیمت دستگاه سی‌تی‌اسکن برای مبارزه با کرونا را در حدود سه میلیون افغانی اعلام کرده‌اند.

آقای کبیر گفت: «اداره بازرس در گزارش خود نوشته که دستگاه سی‌تی‌اسکن نیازی برای مبارزه با کرونا نبوده. این موضوع را باید متخصصان صحی نیازسنجی کنند، نه اداره بازرس که هیچ آگاهی در مورد مسایل طبی ندارند. ما را متهم کرده‌اند که ۲۷ میلیون افغانی دستگاه سی‌تی‌اسکن گزاف‌تر خریداری شده است.»

با شیوع کرونا در هرات، حکومت ۴۰۰ میلیون افغانی برای مبارزه با کرونا به این ولایت اختصاص داده بود. مسئولان صحی در هرات می‌گویند که در حدود نیمی از پول برای مبارزه با کرونا به مصرف رسیده است.