دیوار استنادی

قرارداد یک پروژه به ارزش ۱۰۷ میلیون افغانی در خوست براساس اسناد جعلی انجام شده است

یافته‌های یک گزارش تحقیقی:

یافته‌های یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که قرارداد یک پروژه‌ی دیوار استنادی به ارزش ۱۰۷ میلیون افغانی در ولایت خوست توسط وزارت احیا و انکشاف دهات براساس اسناد «جعلی» انجام شده است.

خبرگزاری خصوصی «پژواک» روز گذشته (شنبه، ۲۴ عقرب) گزارش کرده است که این پروژه‌ی دیوار استنادی ۴.۷۲ کیلومتر طول دارد و قرار است توسط شورای انکشافی قریه‌ای در روستاهای ولسوالی علیشیر خوست تطبیق شود.

براساس یافته‌های این گزارش، پروژه‌ی امضاشده باید براساس طرزالعمل در روستاهای «هارون‌خیل»، «قدم»، «لندر»، «صادق» و «کوتکی‌ها»ی ولسوالی علیشیر باید تطبیق می‌شد، اما وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد این پروژه را با شوراهای انکشافی روستاهای دیگر به امضا رسانده است.

در گزارش تأکید شده است که هزینه‌ی این پروژه از طریق بانک مرکزی (د افغانستان بانک) و «عزیزی بانک» به مبلغ ۱۰۷ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۹۷ افغانی به شوراهای روستاهای «کوزه‌ی ابوخانی»، «انکشافی سترسواکی»، «تاوال» و «سلیم‌جان کوزکلی» ولسوالی علیشیر ارسال شده است.

رییسان شوراهای انکشافی این روستاها به خبرگزاری پژواک گفته است که «کمیشن‌کاران» وزارت احیا و انکشاف دهات شناس‌نامه‌های آنان را با «حیله» و «فریب» برده و این قراردادها را به امضا رسانده است.

اما وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که هیچ گونه جعل‌کاری در قرارداد پروژه‌ی دیوار استنادی در ولسوالی علیشیر خوست صورت نگرفته است.

فریدون آژند، سخن‌گوی این وزارت در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که این پروژه حدود یک‌ونیم ماه پیش به دلیل اختلاف میان شوراهای روستاها از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات فسخ شده است.