مونالیزای واقعی کیست؟

هویت زنی که در تابلوی مشهور لبخند مونالیزای داوینچی تبسمی ‌شاهانه به لب داشته و به نقطه‌ای خیره شده تا مدت‌ها به عنوان جراردینی دل جیوکوندو، هم‌سر تاجر مشهور ابریشم در ایتالیا شناسایی شده‌بود. انتشار رمان رمز داوینچی، اثر دان براون باعث شد محققان به این فکر بیافتند که بررسی باستان شناسانه‌‌ی هویت مدل مونالیزا ارزش‌مند خواهد بود.

آخرین تلاش برای شناسایی هویت واقعی این زن سال گذشته آغاز شد، زمانی که سیلویو وینچنتی، مسئول کمیته‌ی ملی ارزش‌گذاری تاریخی، فرهنگی و زیست‌محیطی موفق به کشف چندین اسکلت در بنای صومعه‌ای در فلورانس شد و اعلام کرد یکی از این اسکلت‌ها می‌تواند به مدل تابلوی مونالیزا که در سال 1504 توسط داوینچی خلق شده، اختصاص داشته باشد.

برای تشخیص مونالیزای اصلی از دیگر اسکلت‌ها قرار است مقبره‌ی خانوادگی دل جیوکوندو باز شود تا با تطبیق دادن DNA اجساد با یک‌دیگر، رابطه‌ی خانوادگی این دو مشخص شود. به گفته‌ی وینچنتی، درحال حاضر برروی سه اسکلت از هشت اسکلت کشف شده آزمایش‌های کاربن 14 انجام گرفته است تا قدمت دقیق اسکلت‌ها مشخص شود، تا در نهایت اسکلتی که قرار است مورد تست DNA قرار گیرد، مشخص شود.

مشخص کردن هویت واقعی مدل مونالیزا از سال 2007 و پس از این که کتابی هویت او را به قوم دل جیوکوندو نسبت داد، آغاز شده ‌است که برخی از تاریخ‌دانان نیز با این موضوع اعلام موافقت کرده‌اند؛ زیرا به گفته‌ی محققان، پس از 1500 میلادی تنها دو زن در این صومعه به نام‌های مونالیزا جراردینی و مارا دل‌ریکو دفن شده‌اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.