شناس‌نامه‌های کاغذی

خدمات و توزیع شناس‌نامه‌ی کاغذی در شهر کابل متوقف شد

اداره ملی احصاییه و معلومات کشور اعلام کرده است که خدمات شناس‌نامه‌ی کاغذی در شهر کابل سر از امروز (دوشنبه، ۱۸ حوت) متوقف شده و به‌جای آن خدمات شناس‌نامه‌ی الکترونیکی ارائه می‌شود.

در اعلامیه‌ی این اداره آمده است که این اقدام به‌منظور ارائه‌ی خدمات بهتر و جلوگیری از ارائه‌ی خدمات موازی، سرگردانی و ضیاع وقت مراجعان روی‌دست گرفته شده است.

به نقل از اعلامیه، خدمات توزیع شناس‌نامه‌ی جدید، توزیع شناس‌نامه‌ی مثنی، اصلاح سن، تغییر نام، تصحیح نام، تغییر حالت مدنی، تغییر شغل، نقل مکان، نصب عکس، فورم پولیس، باطل کردن شناس‌نامه، ثبت مجدد، درج تخلص، ترک تابعیت، تحصیل و… سر از امروز به متقاضیان ارائه نمی‌شود.

اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است که آن عده از شناس‌نامه‌های کاغذی مشکوک که از سوی ادارات به‌خاطر تثبیت صحت و سقم آن به‌گونه‌ی رسمی به این اداره می‌رسد و همچنان موارد دیگری که سبب تغییر در معلومات شناس‌نامه‌ی کاغذی شد، به خدمات شناس‌نامه‌ی الکترونیکی در شهر کابل تعویض می‌شود.

در بخشی از اعلامیه‌ی اداره احصاییه آمده است که ارائه‌ی خدمات شناس‌نامه‌های کاغذی در ولسوالی‌های کابل، ارائه‌ی خدمات ثبت تولد، مرگ، طلاق و ازدواج و ثبت اتباع خارجی و درخواست معلومات از طریق مکتوب و استعلام مانند گذشته ادامه دارد.

براساس معلومات این اداره، در حال حاضر ۲۵ مرکز فعال توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی در ناحیه‌های مختلف شهر کابل وجود دارد و متقاضیان می‌توانند از طریق سیستم درخواستی آنلاین به‌خاطر گرفتن شناس‌نامه اقدام کنند.