رهایی شهروندان افغان در عربستان
AfghanistanInSA

۱۴۱ شهروند افغانستان از توقیف‌خانه‌های عربستان سعودی رها و به کشور بازگشتند

وزارت خارجه‌ی افغانستان اعلام کرده است که ۱۴۱ شهروند زندانی افغان در عربستان سعودی از شهرهای ریاض و جده‌ی عربستان به کابل منتقل شده‌اند.

در اعلامیه‌ی این وزارت آمده است که این شهروندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در محابس و توقیف‌گاه‌های کشور شاهی عربستان به‌سر می‌بردند.

به نقل از اعلامیه، این افراد بدون پرداخت جریمه و با پروازهای جداگانه و اختصاصی شرکت هوایی آریانا، به‌صورت رایگان به کابل انتقال داده شده‌اند.

عربستان سعودی در سال گذشته‌ی خورشیدی نیز ده‌ها شهروند افغانستان را که در توقیف‌خانه‌های آن کشور به‌سر می‌بردند، آزاد و به دولت افغانستان تحویل داده بود.

وزارت خارجه‌ی افغانستان در آن زمان اعلام کرده بود که این شهروندان افغان به‌ دلیل مشکل اسناد مهاجرتی در عربستان سعودی بازداشت شده بودند.