دادگاه عالی افغانستان

معین اسبق وزارت شهرسازی به اتهام اختلاس و تزویر به زندان محکوم شد

دادگاه عالی کشور می‌گوید که خاطره سادات، معین اسبق مالی و اداری وزارت شهرسازی و پنج نفر دیگر به اتهام اختلاس و تزویر به زندان محکوم به مجازات شده است.

احمدفهیم قویم، سخن‌گوی دادگاه عالی امروز (یک‌شنبه، ۹ جوزا) به روزنامه اطلاعات روز گفت که دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در جلسه‌ی علنی قضایی روز گذشته این حکم را صادر کرده است.

آقای قویم گفت که خاطره سادات، معین اسبق مالی و اداری وزارت شهرسازی، محمد ناصر، متخصص امور مالی و حسابی وزارت شهرسازی و ذبیح‌الله، کارمند ارشد مالی وزارت شهرسازی هر کدام به چهار سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده‌اند.

قویم در عین حال گفت که فخرالدین، آمر مالی بودجه عادی وزارت شهرسازی و حفیظ‌الله، عضو مدیریت کنترل وزارت شهرسازی هر کدام به سه سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده‌اند.

همین‌طور، به‌گفته‌ی او، عظیم‌الدین، مدیر عمومی کنترل وزارت شهرسازی به مدت یک سال و دو ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است.

سخن‌گوی دادگاه عالی در ادامه گفت که محمدناصر، ذبیح‌الله، خاطره سادات و حفیظ‌الله به رد مبلغ شش میلیون و ۲۹۶ هزار و ۸۸۰ افغانی در قضیه‌ی تزویر حواله شماره ۱۰۱ محکوم به مجازات شده‌اند.

آقای قویم علاوه کرد که در یک قضیه دیگر، محمدناصر، ذبیح‌الله، خاطره سادات، حفیظ‌الله و فخرالدین به رد مبلغ هفت میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۹۴ افغانی بابت تزویر حواله شماره ۱۲۳ و رد مبلغ شش میلیون و ۷۹ هزار و ۶۹۴ افغانی بابت تزویر حواله شماره ۲۶۰ محکوم به مجازات شده‌اند.

همچنین، جلسه‌ی قضایی دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در قضیه‌ی تزویر حواله شماره ۴۰۴، محمدناصر، ذبیح‌الله، خاطره سادات، فخرالدین و عظیم‌الدین را به رد مبلغ هشت میلیون و ۹۸۷ هزار و ۴۴۰ افغانی طور علی‌السویه محکوم به مجازات کرده است.