توزیع علوفه به مالداران هرات

به ارزش بیش از ۵۴۰ هزار دالر به مالداران هفت ولسوالی هرات علوفه توزیع شد

روند توزیع بسته‌های کمکی به ارزش بیش از ۵۴۰ هزار دالر امریکایی برای بیش از هشت‌هزار مالدار در هفت ولسوالی هرات آغاز شد.

مسئولان ریاست زراعت هرات می‌گویند که این بسته‌ها توسط دفتر سازمان غذایی سازمان ملل متحد برای حمایت از مالداران نهایت آسیب‌پذیر کمک شده است.

بشیراحمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات به روزنامه اطلاعات روز گفت که برای هر مالدار ۲۰۰ کیلوگرام مواد علوفه تقویت‌شده توزیع می‌شود: «این بسته‌های کمکی به مالداران ولسوالی‌های کهسان، زنده‌جان، کشک‌کهنه، گلران، ادرسکن و کرخ توزیع می‌شود.»

احمدی افزود که این بسته‌های کمکی، می‌تواند دست‌کم چهار ماه کمبود علوفه حیوانات مالداران را رفع کند.

به‌گفته‌ی او، آنان تلاش می‌کنند تا کمک‌های بیشتری را به مالداران فراهم کنند.

آمار مسئولان در ریاست زراعت هرات نشان می‌دهد که طی سال گذشته‌ی خورشید، میزان بارندگی به کمتر از ۱۰۰ ملی‌متر رسیده بود.

بسیاری از مالداران در هرات به دلیل خشک‌سالی شدید، مواشی‌شان را از دست داده‌اند.

غلام حیدر، یکی از مالداران ولسوالی زنده‌جان هرات است. او به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که طی سال جاری به‌دلیل نبود علوفه مناسب، ده گوسفند را از دست داده است.

او از حکومت می‌خواهد که در راستای تأمین علوفه مواشی با وی همکاری کند.

شمار زیادی از ساکنان ولسوالی‌های هرات در بخش زراعت و مالداری اشتغال دارند، اما خشک‌سالی، زندگی بسیاری از این ساکنان را با مشکل جدی مواجه کرده است.