قحطی آب و نابودی زراعت در دایکندی

همزمان با گسترش جنگ در ولایت دایکندی، باشندگان این ولایت با تهدید دیگری نیز مواجه‌اند؛ خشک‌سالی. امسال آب کم است و کشت و زراعت مردم دایکندی با خطر از بین رفتن مواجه است. باشندگان دایکندی می‌گویند چرخه‌ی زندگی که همه با دهقانی و زراعت می‌چرخید، امسال درحال ایستادن است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.