واکسین کرونا

فرانسه ۱۴۴ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد

فرانسه ۱۴۴ هزار دوز واکسین کرونای نوع استرازنکا را به افغانستان کمک کرد. این مقدار واکسین امروز رسما به وزارت صحت عامه‌ی افغانستان تسلیم داده شد.

وژمه سالمی، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه گفت که این مقدار واکسین برای کسانی تطبیق می‌شود که از دریافت دوز دوم واکسین باز مانده‌اند. خانم سالمی گفت که تا کنون کشورهای فرانسه، سویدن، هند، چین و امریکا به افغانستان واکسین کرونا کمک کرده‌اند.

دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت عامه نیز گفت که تا کنون ۵.۲ میلیون دوز واکسین کرونا وارد افغانستان شده است.

آقای نظری همچنین گفت که ۱.۷ میلیون نفر غیرنظامی تا کنون واکسین کرونا دریافت کرده‌اند. به‌گفته‌ی او، این رقم سه تا پنج درصد نفوس کشور را تشکیل می‌دهد. او تأکید کرد که برای ۱۲ درصد نفوس افغانستان در داخل این کشور واکسین کرونا موجود است.

نظری گفت که یگانه راه جلوگیری از موج چهارم کرونا تطبیق واکسین است و از مردم خواست که برای واکسین به مراکز صحی مراجعه کنند.

سخن‌گوی وزارت صحت عامه گفت که انتشار ویروس کرونا سیر نزولی دارد، اما هنوز موراد مثبت این ویروس شناسایی می‌شود و روزانه بیش از ده نفر جان‌شان را از اثر این ویروس از دست می‌دهند: «خطر جدی پابرجاست و یگانه راه جلوگیری از موج چهارم تطبیق واکسین است.»

فورمول واکسین استرازنکا نخستین بار در دانشگاه آکسفورد  در انگلستان کشف شده و پس از آن به چندین کشور دیگر اجازه‌ی تولید داده شده است.