هشدار از فاجعه‌ی انسانی در افغانستان


با تسلط طالبان بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، اقتصاد شکننده‌ی افغانستان که وابستگی شدید به کمک‌های خارجی داشت، بیشتر از قبل ضعیف شد. بخش زیادی از فرصت های شغلی از بین رفتند. براساس آمار رسمی، بیش از چهارصد هزار نفر از کارمندان خدمات ملکی با سقوط حکومت اشرف غنی، کارهای‌شان را از دست دادند. براساس ارزیابی برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد UNDP، در ماه های آینده نرخ فقر در افغانستان تا مرز ۹۷ درصد خواهد رسید. برنامه‌ی جهانی غذا با نشر گزارشی گفته که حدود (۲۲.۸ میلیون نفر) از ماه نوامبر ۲۰۲۱ امنیت غذایی ندارند.