بانک مرکزی پاکستان

بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق ویژه جمع‌آوری کمک برای افغانستان خودداری کرد

بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق ویژه جمع‌آوری کمک برای افغانستان خودداری کرده و از دولت فدرال آن کشور خواسته است که در تصمیم خود تجدید نظر کند.

دولت پاکستان تصمیم گرفته بود که با ایجاد این صندوق، کمک‌های نقدی از پاکستان و خارج از این کشور برای کمک به مردم افغانستان را جمع‌آوری کند. دستور ایجاد این صندوق به تاریخ ۸ دسامبر توسط وزارت مالیه پاکستان صادر شده بود.

منابع بلندپایه دولتی پاکستان اما به روزنامه اکسپرس تریبون گفته‌اند که بانک مرکزی پاکستان از اجرای این دستور خودداری کرده و گفته است که این اقدام ممکن است تحریم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه پاکستان را در پی داشته باشد.

این منابع تصریح کرده‌اند که بانک مرکزی پاکستان درخواست دولت این کشور برای افتتاح صندوق جمع‌آوری کمک به افغانستان را با توجه به تعهدات پاکستان تحت میثاق‌های بین‌المللی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازگردانده است.

با این حال، حامد یعقوب شیخ، وزیر مالیه‌ی پاکستان به اکسپرس تریبون گفته است که به درخواست بانک مرکزی این کشور، موضوع گشایش صندوق جمع‌آوری کمک افغانستان بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که اسلام‌آباد به‌طور کامل به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده است.

قطع کمک‌های خارجی و تحریم‌های مالی علیه طالبان پس از سقوط دولت، نظام بانکی افغانستان را فلج کرده است.

از سوی هم، پاکستان از جون ۲۰۱۸ به اتهام تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری FATF  قرار گرفته است. این نهاد در آخرین نشست عمومی خود به اتفاق آرا تصمیم گرفت که اسلام‌آباد همچنین در لیست خاکستری باقی بماند.