هشدار از مرگ کودکان از اثر سوءتغذیه
UNICEF

افزایش سوءتغذیه‌ی کودکان؛ «کارمندان صحی از پول خود برای بیماران دارو می‌خرند»

دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف می‌گوید که با عمیق‌ترشدن بحران بشردوستانه در افغانستان، روزانه تا هشت مورد سوءتغذیه شدید کودکان در شفاخانه‌ی صحت طفل «ایندرا گاندی» در کابل ثبت می‌شود.

این دفتر امروز (یک‌شنبه، ۲۴ دلو) به نقل از حسیبه، سرپرست پرستار در شفاخانه‌ی صحت طفل کابل نوشته که او گفته است: «مسئولیت من این است که به مردمم در زمان نیاز کمک کنم.»

یونیسف گفته است که حسیبه و بسیاری از کارکنان صحی در افغانستان «فداکارانه با استفاده از پول خود دارو می‌خرند تا به والدین ناامید کمک کنند».

قطع کمک‌های خارجی در پی روی‌کارآمدن طالبان در افغانستان، نظام صحی این کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده است. کمبود دارو و عدم پرداخت معاش کارمندان صحی، از چالش عمده مراکز صحی است.

در همین حال در کنار همه‌گیری کرونا، بیمارهای ناشی از فقر و گرسنگی از جمله سوءتغذیه نیز در حال گسترش است.