اعتصاب کارمندان توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی

اعتصاب کارمندان مراکز توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک در کابل؛ «هفت ماه معاش نگرفته‌ایم»

کارمندان شماری از مراکز توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک در شهر کابل در اعتراض به عدم پرداخت معاش‌شان، دست به اعتصاب کاری زدند.

آنان در قطع‌نامه‌ای که امروز (شنبه، ۲۱ حوت) به روزنامه اطلاعات روز فرستاده‌، گفته‌اند که ۱۵۰ کارمند هفت ماه و ۳۰۰ کارمند دیگر چهار ماه معاش دریافت نکرده‌اند. این کارمندان مربوط چندین مرکز توزیع شناسنامه الکترونیک در شهر کابل می‌شود.

این کارمندان می‌گویند که معاش ماه‌های ثور، جوزا و سرطان ۱۵۰ نفر – از زمان حکومت پیشین تا کنون پرداخت نشده است. به‌گفته‌ی آنان، حکومت سرپرست طالبان تنها معاش ماه‌های اسد، سنبله و میزان را پرداخت کرده است.

در قطع‌نامه‌ی کارمندان مراکز توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک آمده است که اداره‌‌ی احصائیه و معلومات درباره‌ی ‌معاش ماه‌های قبل از سقوط حکومت پیشین گفته است که این کارمندان برای «جمهوریت» کار کرده‌اند و معاش ‌شان‌را از طالبان نخواهند.

شماری از این کارمندان به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که آنان به تاریخ نهم ماه حوت سال جاری هم اعتصاب کرده بودند؛ اما با پادرمیانی مدیران مراکز توزیع شناس‌نامه الکترونیکی به کارش ادامه داده و مهلت ده روزه برای پرداخت معاش تعیین کرده بودند. این مهلت در تاریخ ۱۹ جدی به پایان رسیده است. به این ترتیب، این کارمندان دوباره دست به اعتصاب کاری زده‌اند.

این کارمندان همچنین افزوده‌اند که اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست طالبان آنان‌را به منفکی تهدید کرده‌اند. آنان می‌گویند با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان اگر معاش‌شان پرداخت نشود، خانواده‌های‌شان گرسنه می‌مانند.