رییس ‌جمهور حشره‌خوار!

فحاشی سیاست‌مداران منحصر به اروپا نیست و در آن‌سوی اقیانوس اطلس نیز رواج دارد. چند‌ماه پیش بود که رییس ‌جمهور یوروگوا در حاشیه‌ی یک کنفرانس مطبوعاتی بدون این که متوجه روشن ‌بودن میکروفون باشد، اظهارات توهین‌آمیزی درباره‌ی رییس‌ جمهور زن آرجانتین و همسرش مطرح کرد. سخنان خوزه موخیکا، رییس‌ جمهور یوروگوا بدون این که او متوجه باشد، به گوش حاضران رسید و روابط با آرجانتین را با تنش مواجه کرد. رییس‌ جمهور یوروگوا در این اظهارات، همتای آرجانتینی خود، خانم ​کریستینا فرناندز​ را یک «حشره‌خوار پیر» و «قاطر سرسخت» توصیف کرد. حشره‌خوار جانوری کوچک شبیه به موش کور است که بینی بلندی دارد. رییس‌ جمهور یوروگوا هم‌چنین گفت همسر متوفای رییس ‌جمهور آرجانتین «مرد لوچ» بوده است. گفته‌های رییس ‌جمهور یوروگوا از طریق میکروفون برای حاضران در کنفرانس خبری پخش شد و باعث اعتراضات دولتی و مردمی به یوروگوا شد. رییس ‌جمهور اما گفت نمی‌دانسته میکروفونش باز است. او قصد انتشار این سخنان را نداشته و به همین دلیل بابت این اظهارات عذرخواهی نخواهد کرد. باز بودن بلندگو و فحاشی پشت آن فقط برای سیاست‌مداران دردسر نشد. چند‌وقت پیش بود که خلبان یکی از خطوط هواپیمایی در آمریکا عصبانی از این که در پرواز او «افراد زیبا» مهمان‌داری نمی‌کنند، پشت میکروفون شروع به فحاشی کرد. البته دقایقی بعد به او اطلاع داده شد که میکروفون​ باز است و بعد از آن او از کار خود برکنار شد. مشابه این اتفاق در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در جهان افتاده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.