کمبود کتاب درسی در مکاتب سرپل

کمبود کتاب درسی در مکتب‌های سرپل؛ «۹۷ درصد دانش‌آموزان با کمبود کتاب مواجه‌اند»

ریاست معارف طالبان در سرپل می‌گوید که ۹۷ درصد دانش‌آموزان مکتب‌های این ولایت، کتاب درسی لازم را در اختیار ندارند.

مولوی محمد رحمانی، رییس معارف طالبان در سرپل می‌گوید که چالش کمبود کتاب درسی از چند سال به اینسو وجود داشت و این امر باعث عدم تطبیق تقسیم‌اوقات درسی دانش‌آموزان می‌شود.

به گفته‌ی آقای رحمانی، ریاست معارف سرپل، پیشنهاد تهیه بیش از دو میلیون و هفتصد هزار جلد کتاب را به وزارت معارف فرستاده است.

براساس آمار در سرپل بیش از ۱۷۱ هزار دانش‌آموز پسر و دختر در ۲۴۲ مکتب سرگرم آموزش هستند.

دانش‌آموزان و آموزگاران هم از کمبود کتاب‌های درسی انتقاد دارند و می‌گویند از یک جلد کتاب چند دانش‌آموز هم‌زمان استفاده می‌کنند.

فاطمه یکی از دانش‌آموزان در سرپل می‌گوید که اکثریت شاگردان کتاب ندارند: «در صنف از یک کتاب پنج نفر استفاده می‌کنیم و این مشکل کلان است که نه درست درس خوانده می‌توانیم و نه درست کارخانگی انجام می‌دهیم.»

مونسه، یکی از آموزگاران نیز می‌گوید که به‌دلیل کمبود کتاب روند آموزش شاگردان با چالش مواجه است.

دانش‌آموزان و استادان مکتب‌ها در سرپل خواستار رفع نیازمندی کتاب درسی‌شان هستند.

این چالش در برخی از ولایت‌های دیگر حتا در کابل نیز وجود دارد. وزارت معارف طالبان پیشتر وعده کرده بود که در اوایل سال تعلیمی روند توزیع کتاب در شماری از ولایت‌ها آغاز خواهد شد.