بانک جهانی
عکس: آرشیف

تصویب سه‌ پروژه‌‌ی کمکی به ارزش ۷۹۳ میلیون دالر به افغانستان توسط بانک جهانی

کمیته مدیریت صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) و بانک جهانی سه پروژه را به ارزش ۷۹۳ میلیون دالر تصویب کردند که مواد غذایی، معیشت و خدمات صحی فوری و ضروری را برای مردم افغانستان فراهم می‌کند.

بانک جهانی گفته است که هر سه پروژه خارج از کنترل حکومت سرپرست طالبان، از طریق آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی اجرا خواهند شد.

در اعلامیه‌ی بانک جهانی که روز جمعه (۱۳ جوزا) منتشر شده، آمده است که این پروژه‌ها برای کمک به زنان و دختران طراحی شده‌اند.

به نقل از اعلامیه، پروژه امنیت غذایی اضطراری افغانستان به تولید محصولات غذایی برای کشاورزان کمک خواهد کرد و از بدتر شدن بیشتر امنیت غذایی جلوگیری می‌کند.

این پروژه بر تولید گندم متمرکز است و از حدود ۳۰۰ هزار خانوار در فصل کاشت نوامبر ۲۰۲۲ و ۳۰۰ هزار خانوار دیگر در فصل کاشت مارچ تا نوامبر ۲۰۲۳ حمایت می‌کند. هزینه‌ی این پروژه ۱۹۵ میلیون دالر گفته شده است.

پروژه‌ی دیگر با هزینه‌ی ۲۶۵ میلیون دالر تحت عنوان «توان‌بخشی و معیشت جامعه افغانستان» به ارایه فرصت‌های معیشت کوتاه‌مدت و ارایه خدمات ضروری فوری در مناطق روستایی و شهری کمک خواهد کرد.

هدف این پروژه فراهم کردن فرصت‌های معیشتی و درآمد برای یک میلیون خانوار در ۶۴۵۰ جامعه‌ی روستایی در سراسر افغانستان و شهرهای بامیان، هرات، جلال‌آباد، کابل، قندهار، خوست، قندوز و بلخ است.

علاوه بر این، حدود ۹.۳ میلیون افغان دیگر در مناطق روستایی از خدمات اولیه مانند آب پاک و بازسازی جاده‌ها بهره‌مند خواهند شد.

سومین پروژه، بر ارایه خدمات ضروری صحی متمرکز است. هدف این پروژه حمایت از دسترسی زنان و کودکان به خدمات اولیه بهداشتی است. مجموع هزینه‌ی این پروژه، ۳۳۳ میلیون دالر است.