کارزار تطبیق واکسین بروسلوز بر مواشی در قندوز آغاز شد

ریاست زراعت و مالداری طالبان در ولایت قندوز می‌گوید که برای جلوگیری از شیوع بیماری «بروسلوز» یا مُحرقه حیوانی، کارزار تطبیق واکسین این بیماری را آغاز کرده است.

نجیب‌الله حسن، آمر مالداری ریاست زراعت قندوز می‌گوید قرار است در این کارزار، ۳۲ هزار و ۸۹۹ دوز واکسین بیماری بروسلوز بر مواشی در ولسوالی‌های این ولایت تطبیق شود.

به گفته‌ی او، در این دور کارزار یک هزار سگ‌ نیز در برابر بیماری سگ دیوانه در مرکز و ولسوالی‌های قندوز واکسین می‌شوند.

گفته می‌شود که درسال‌های گذشته به‌خاطر عدم تطبیق واکسین، موارد مرگ مواشی و بیمار حیوانی افزایش یافته است.

مالداران قندوز خواهان توجه بیشتر از سوی سکتور بخش صحت حیوانی در این ولایت هستند.