شکایت از قیمت پایین تربوز در قندوز

نرخ پایین تربوز در قندوز؛ کشاورزان: جلوی واردات تربوز گرفته شود

شماری از کشاورزان در قندوز از نرخ پایین محصولات کشاورزی، از جمله تربوز انتقاد دارند و خواستار منع واردات تربوز از خارج هستند. آنان می‌گویند که واردات تربوز از خارجی باعث کاهش بهای تربوز داخلی شده است.

عبدالرحمن یکی از کشاورزان در ولایت قندوز می‌گوید که تربوز تولید داخلی در مقایسه با تربوز وارداتی به‌بهای اندک به فروش می‌رسد.

در حال حاضر در بازار قندوز قیمت یک سیر تربوز داخلی از ۴۰ تا ۶۰ افغانی است؛ درحالی که یک سیر تربوز وارداتی تا ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود.

عبدالعظیم از دیگر کشاورزان قندوز می‌گوید که امسال پول زیادی را به‌خاطر بهترشدن حاصلات تربوز مصرف کرده است و اگر حاصلات خود را به نرخ پایین به‌فروش برساند، ضرر خواهد کرد.

او نبود سرخانه‌ را هم یک چالش جدی می‌داند و تأکید دارد که اداره‌ی زراعت طالبان در قندوز باید به‌خاطر حمایت از دهاقین سردخانه بسازد.

نورمحمد کشاورز دیگر قندوزی خواستار بازاریابی و ایجاد سهولت برای کشاورزان است. او از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهد که جلوی واردات تربوز را بگیرد.

مولوی امان‌الله حسن، رییس زراعت طالبان در قندوز می‌گوید که حاصلات تربوز امسال در مقایسه با سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

به گفته‌ی او، در سال جاری سه هزار و ۹۷۷ هکتار زمین در قندوز زیر کشت تربوز بوده که حاصلات آن ۱۰ هزار و ۳۸۴ تُن پیش‌بینی شده است.

او دلیل افزایش حاصلات تربوز را معرفی سیستم جدید کشت، تخم‌های اصلاح‌شده و آموزش کشاورزان می‌داند.

رییس زارعت طالبان در قندوز افزود که امسال کشاورزان در این ولایت، ۶۵۲ هکتار زمین را به‌گونه‌ی للمی تربوز کاشته بودند؛ اما به‌دلیل عدم بارش باران متضرر شده‌اند.

قندوز از ولایت زراعتی است که کشت تربوز و خربوزه‌ی آن نسبت به دیگر ولایت‌ها حاصلات بیشتر می‌دهد. تربوز قندوز به بیرون از کشور نیز صادر می‌شود.