باشندگان غور از کُندی کار در روند توزیع پاسپورت‌های چاپ‌شده شکایت دارند

شماری از باشندگان ولایت غور می‌گویند که پُسته‌خانه‌ی این ولایت در توزیع پاسپورت‌های چاپ‌شده که از مرکز به این ولایت فرستاده می‌شود، تعلل می‌کند.

یک باشنده‌ی غور که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت: «پُسته‌خانه ولایت غور مردم‌آزاری می‌کند، پاسپورت‌های چاپ‌شده را تحویل نمی‌دهد. چهار روز است که مراجعه می‌کنم، میگه/می‌گوید برو فردا بیا.»

به گفته‌ی باشندگان ولایت غور، مردم که از ولسوالی‌های دوردست این ولایت جهت گرفتن پاسپورت‌شان مراجعه می کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.

مسئولان محلی طالبان در ولایت غور اما این ادعاها را رد می‌کنند.

گل احمد، مسئول پُسته‌خانه‌ی ولایت غور می‌گوید که گاهی اوقات ازدحام بیش از حد سبب می‌شود که نوبت برای برخی از مردم دیرتر برسد.

او می‌گوید که روند توزیع پاسپورت‌های چاپ‌شده که از مرکز مواصلت می‌کند به‌گونه‌ی شفاف و عادی انجام می‌شود و هیچ گونه تعلل و کارشکنی وجود ندارد.