شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین دایکندی به بهره‌برداری سپرده شد

شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین ولایت دایکندی که پروژه‌ی ساخت آن حدود دو سال قبل توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین (UNHCR) آغاز شده بود، تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

این شبکه با هزینه‌ی ۳۲ میلیون افغانی ساخته شده و آب آشامیدنی را از فاصله‌ی ۳.۵ کیلومتری نیلی، مرکز دایکندی به شهرک مهاجرین انتقال می‎دهد. 

نقیب‌الله عظیمی، نماینده‌ی (UNHCR) می‌گوید که برق این شبکه از طریق انرژی خورشیدی با دو مرکز سولری تأمین می‌شود. به گفته‌ی او، شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین دارای دو حلقه چاه عمیق و دو ذخیره‌گاه آب است.

بوستان‌علی امیری، مدیر ادغام مجدد در آمریت مهاجرین و عودت‌کنندگان دایکندی می‌گوید که با تکمیل این پروژه نزدیک به ۷۰۰ خانواده به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرده است.

امین‌الله عبید، والی طالبان در دایکندی از سازمان ملل برای تطبیق این پروژه سپاسگزاری کرده و گفته است که طالبان متعهد به حمایت، تأمین امنیت، تطبیق و هماهنگی پروژه‌های انکشافی هستند.

باشندگان شهرک مهاجرین ولایت دایکندی نیز از بهره‌برداری شبکه‌ آبرسانی این شهرک خوشحال هستند و می‌گویند که عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی، معضل جدیِ ساکنان این شهرک بوده‌ است.

محمدظاهر، یکی از باشندگان شهرک مهاجرین دایکندی می‌گوید که این شهرک تا هنوز فاقد تمام معیارهای شهری است. به گفته‌ی او، ساکنان این شهرک به مکتب، مسجد و مرکز صحی دسترسی ندارند.

با این حال، مسئولان در آمریت مهاجرین و عودت‌کنندگان دایکندی می‌گوید که به‌زودی یک مکتب ابتدایی توسط کمیساریای ملل متحد در امور مهاجرین در این شهرک ساخته خواهد شد.

روند ساخت‌وساز شهرک مهاجرین دایکندی در سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تاکنون بیش از ۷۰۰ نمره برای مهاجرین و عودت‌کنندگان توزیع شده‌ است.