عکس: ارسالی به اطلاعات روز

پناهجویان افغانستانی در شهر سورابایای اندونیزیا بار دیگر به خیابان آمدند

پناهجویان افغانستانی در شهر سورابایای اندونیزیا در ادامه‌ی دادخواهی‌های‌شان بار دیگر به خیابان آمدند و خواستار اسکان مجددشان به یکی از کشورهای مهاجرپذیر شدند.

پناهجویان معترض می‌گویند که ده سال می‌شود در حالت «بی‌سرنوشتی» به‌سر می‌برند و از این وضعیت خسته شده‌اند.

به‌گفته‌ی آنان، در ده سال گذشته حدود ۱۵ جوان از میان پناهجویان افغانستانی در شهرهای اندونیزیا خودکُشی و شماری نیز اقدام به خودکُشی کرده‌اند.

با این حال، یکی از این پناهجویان در نوار تصویری که به روزنامه اطلاعات روز فرستاده، می‌گوید که نیروهای امنیتی اندونیزیا در تلاش ممانعت آنان از راهپیمایی به سمت میدان هوایی شهر سورابایا هستند.

در گذشته نیز شماری از «افراد غیرمسئول» در برابر تظاهرات این پناهجویان ممانعت ایجاد کرده بودند.

پناهجویان افغانستانی در اندونیزیا ماه‌ها است که نسبت به بی‌سرنوشتی‌شان اعتراضات خیابانی راه‌اندازی می‌کنند.

آنان می‌گویند که طی این مدت هیچ نهادی، به‌شمول سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای‌شان پاسخ نداده‌اند.