عکس: آرشیف

یک دختر ۱۷ ساله در دایکندی خودکُشی کرد

منابع در ولایت دایکندی می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در ولسوالی کیتی این ولایت خودکشی کرده است.

یک منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که این دختر شامگاه روز یک‌شنبه (۱۲ سرطان) در روستای «نوگنبد» ولسوالی کیتی با سلاح شکاری (چره‌یی) به زندگی خود پایان داده است. او ازدواج کرده و متأهل بوده است.

به گفته‌ی منبع، این دختر با شوهرش بدون رضایت پدرش فرار کرده بود و به‌همین خاطر از سوی پدرش مورد سرزنش قرار می‌گرفت. او در خانه پدرش خودکشی کرده است.

با این حال، منابع امنیتی طالبان در دایکندی در مورد این قضیه تحقیق می‌کنند.

پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، موارد خودکشی در برخی از ولایت‌ها افزایش یافته است.

خشونت خانوادگی و فشار روحی ناشی از وضعیت بد اقتصادی از عوامل خودکشی در کشور دانسته می‌شود.