فقر اقتصادی در فاریاب؛ مردم نمی‌توانند گوسفند قربانی بخرند

باشندگان فاریاب از وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده، می‌گویند که امسال نمی‌توانند حیوانی برای قربانی، ازجمله گوسفند خریداری کنند.
جلابان یا فروشندگان مال نیز می‌گویند که عید قربان نزدیک شده، اما تاکنون نتوانسته‌اند مال‌های‌شان را بفروشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.