بیش ‌از ۸۰ زن در بامیان حرفه خیاطی می‌آموزند

مؤسسه «همیاری زنان برای توسعه» دوره‌ آموزشی خیاطی را برای شماری از بانوان در مرکز ولایت بامیان برگزار کرده است.

عبدالقدیر اکبر، هماهنگ‌کننده‌ی پروژه‌ به روزنامه اطلاعات روز گفت که هدف از برگزاری این دوره، رشد و توانمندسازی زنان بی‌بضاعت و بازمانده از آموزش است.

او افزود که در دوره نخست ۸۸ بانو در روستاهای حیدرآباد، تی‌بوتی، دشت عیسی‌خان، داوودی، سیدآباد، ملاغلام، گروان بالا و گاوکُش سرآسیاب شهر بامیان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گفته‌ی او، هر دوره آموزشی شش ماه طول می‌کشد و در دور بعدی پروژه به هفت روستای دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. در این دوره‌ها، زنان خیاطی را به‌گونه‌ی عملی و نظری می‌آموزند.

آقای اکبر علاوه کرد که مؤسسه «همیاری زنان برای توسعه»، برای هر کارآموز ماهانه ۳۴ دالر نیز پرداخت می‌کند.

زنانی که در این دوره اشتراک کرده‌اند، از راه‌اندازی این کارگاه‌آموزشی خیاطی استقبال می‌کنند و آن را برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها مهم می‌خوانند.

یکی از این زنان می‌گوید که با حاکمیت طالبان، زنان شاغل خانه‌نشین و دامنه‌ای فقر و تنگ‌دستی در سطح کشور، به‌خصوص ولایت بامیان افزایش یافته است. او گفت که خانواده‌هایی وجود دارند که شب‌ها نانی برای خوردن ندارند.

این بانو می‌گوید که نهادهای حامی زنان باید در این شرایط بحرانی در کنار زنان افغانستان باشند.