طالبان در مقابل میدان هوایی کابل منار «آزادی» می‌سازند

طالبان در نخستین‌ سالگرد نیروهای امریکایی از افغانستان، چهارراهی مقابل میدان هوایی کابل را به‌نام «آزادی» نام‌گذاری کردند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان عصر امروز (چهارشنبه، ۹ سنبله) در این چهارراهی، سنگ تهداب منار «آزادی» را گذاشت.

مجاهد می‌گوید که به پیشنهاد کابینه طالبان و حکم نخست‌وزیر این گروه، چهارراهی پیش روی میدان هوایی کابل، به‌نام چهارراهی آزادی نامگذاری شده است.

سال گذشته به تاریخ نهم سنبله -دو هفته پس از سقوط دولت افغانستان- آخرین سرباز امریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد.

طالبان این روز را «فتح بزرگ» خوانده و رخصتی عمومی اعلام کرده‌اند. این گروه امروز در شماری از ولایت‌ها از جمله در پایگاه بگرام در پروان از خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان تجلیل کرده‌اند.