وزارت تحصیلات عالی افغانستان از نظارت جدی بر روند پایان‌نامه‌نویسی حرف می‌زند.
عکس آرشیف

طالبان: استادان دانشگاه هنگام تحصیل در خارج مستحق دریافت معاش نیستند

دفتر نخست‌وزیر طالبان در پاسخ به درخواست وزارت تحصیلات عالی این گروه مبنی بر پرداخت معاشات استادان دانشگاه که در خارج مشغول تحصیل هستند، گفته است که این استادان مستحق معاش نیستند.

مطابق فیصله کابینه حکومت پیشین، استادان دانشگاه که برای تحصیل به خارج کشور می‌رفتند، معاش ماهوارشان پرداخت می‌شد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز در نامه‌ای به ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه خواستار پرداخت معاش استادان مشغول تحصیل در خارج از بودجه عادی شده است.

educa

ریاست بودجه ملی اما در پاسخ به این نامه نوشته است که معاش استادان و کارمندان دولتی‌ای که برای تحصیل به خارج از کشور اعزام می‌شوند، از بودجه انکشافی قابل اجرا است و پرداخت این معاشات از بودجه عادی، نیاز به حکم نخست‌وزیر و یا فیصله کابینه طالبان دارد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان سپس در نامه‌ای به دفتر نخست‌وزیر این گروه نوشته است که با نظرداشت مشکلات استادان در خارج، پرداخت معاشات آنان را از بودجه عادی منظور کند.

سرانجام دفتر نخست‌وزیر طالبان براساس فیصله کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات در پاسخ به نامه وزارت تحصیلات عالی نوشته است که با توجه وضعیت مالی موجود، آن عده از استادان و مأموران دولتی‌ای که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته و یا هم می‌روند، مستحق معاش بست شان نیستند.

روزنامه اطلاعات روز به نسخه‌ای از نامه نخست‌وزیر طالبان دست یافته است‌. معاون پالیسی و نظارت اداره‌ امور طالبان پای این نامه امضا کرده است.