عکس: ارسالی

پروژه ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش شش میلیون افغانی در غور آغاز شد

کار ساخت یک پروژه آبرسانی به ارزش ۶.۸ میلیون افغانی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ولسوالی مرغاب ولایت غور آغاز شد.

با اجرای این پروژه برای شماری از ساکنان روستای «سیاب» ولسوالی مرغاب زمینه کار فراهم می‌شود و با ساخت آن نیز ۳٠٠ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می‌کنند. ساکنان این روستا در دسترسی به آب صحی با چالش مواجه‌اند.

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، گزارش داده است که هزینه این شبکه آبرسانی از سوی دفتر یونیسف پرداخت می‌شود و مجرای آن مؤسسه وُرد ویژن است.

دفتر رسانه‌های والی طالبان در ولایت غور نیز از آغاز کار چهار پروژه حفظ و مراقبت کانال‌های آبیاری و ساخت دیوارهای استنادی در روستاهای نزدیک شهر فیروزکوه خبر داده است.

طبق خبرنامه، این پروژه‌ها در روستاهای تسرقی، بادگاه، پوزلیچ و سیاه‌سنگ شهر فیروزکوه تطبیق می‌شود و برای چهار هزار نفر زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.