یونیسف

یونیسف در زمستان امسال به صد و ۱۱ هزار خانواده کمک نقدی می‌کند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) می‌گوید که در زمستان امسال به صد و ۱۱ هزار خانواده کمک نقدی ارائه می‌کند.

این نهاد می‌گوید که کمک‌های نقدی یکی از بهترین راه‌ها برای حمایت از آنان است.

یونیسف گفته است که در افغانستان میلیون‌ها نفر قادر به تأمین نیازهای اولیه‌‌ی خانواده‌های‌شان نیستند و زمستان فقط اوضاع را بدتر می‌کند.

فقر در افغانستان پس از روی‌ کارآمدن طالبان و قطع کمک‌های خارجی فراگیر شده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به‌تازگی گفته است که تقریبا ۲۰ میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به غذای کافی دسترسی ندارند و بیش از ۲۴ میلیون نفر به کمک‌های بشری نیازمند هستند. با این حال صلیب سر