عکس: @HafizZiaAhmad1

دیدار متقی با هیأت پاکستانی؛ حنا ربانی کهر بر همکاری کابل و اسلام‌آباد تأکید کرد

حنا ربانی کهر، معاون وزیر خارجه‌ی پاکستان که در رأس یک هیأت به کابل آمده است، در دیدار با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان بر همکاری میان کابل و اسلام‌آباد تأکید کرده است.

این هیأت امروز (سه‌شنبه، ۸ قوس) به کابل آمده است.

حافظ ضیاءاحمد، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی طالبان می‌گوید که مولوی امیرخان متقی، سرپرست این وزارت در دیدار با هیأت پاکستانی، روابط دو کشور همسایه را به نفع مردم این کشورها و منطقه دانسته است.

او در رشته‌توییتی نوشته است که متقی با هیأت پاکستانی در مورد آزادی زندانیان افغان در پاکستان، ایجاد تسهیلات برای مسافران و همچنین توسعه و سرعت تجارت و ترانزیت گفت‌وگو کرده است.

حافظ ضیاءاحمد افزوده است که سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان برای آغاز پروژه‌های تاپی، تاپ، خط آهن و دیگر پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده است.

به‌گفته‌ی معاون سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی طالبان، هیأت پاکستانی برای «برخورد مناسب» با مهاجرین افغان، رفع مشکلات مسیر سفر و تسهیل ویزا وعده‌ی همکاری داده است.

این هیأت گفته است که برای تقویت تجارت و ترانزیت با افغانستان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

حنا ربانی کهر گفته است از آن‌جایی که افغانستان و پاکستان دو کشور مسلمان و همسایه هستند و اشتراکات فرهنگی دارند، «دولت‌های هر دو کشور باید با یک‌دیگر همکاری کرده و از منافع شان حفاظت کنند».

این در حالی است که پاکستان و طالبان روابط نزدیک با یک‌دیگر دارند.

طی دودهه‌ی گذشته پاکستان متهم به حمایت از طالبان بود.