عکس: بانک مرکزی

ادامه‌ی کمک نقدی؛ بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است، می‌گوید که یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالر امریکایی امروز (شنبه، ۲۴ جدی) به کشور رسیده است.

این بسته پس از وقفه‌ی طولانی و گمانی‌زنی درباره‌ی قطع کمک‌ها به کابل رسیده است. آخرین بسته در ۲۳ قوس رسیده بود.

گفته می‌شد که این کمک‌ها در واکنش به منع کار زنان در نهادهای کمک‌‌رسان توسط طالبان تعلیق شده است.

تا اکنون ۲۲ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

براساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه‌ی جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون دالر می‌رسد.

به‌گفته‌ی بانک مرکزی، این پول‌ها به‌عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، به یک بانک تجارتی در کابل سپرده شده است.

درباره‌‌ی چگونگی مصرف این کمک‌ها و این‌که تا اکنون چه میزان از آن مصرف شده، اطلاعاتی در دست نیست. منبع این کمک‌ها نیز روشن نیست.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که این پول‌ها در حساب‌های مشخص سازمان ملل در یک بانک خصوصی برای استفاده توسط نهادهای این سازمان نگهداری می‌شود و طالبان به آن دسترسی ندارند.