تا اکنون بیش از نُه میلیون نفر در افغانستان شناس‌نامه‌ی الکترونیکی اخذ کرده‌اند

اداره‌ی احصائیه و معلومات که از سوی طالبان مدیریت می‌شود، می‌گوید که از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی تا اکنون نه میلیون و ۱۶۰ هزار نفر شناس‌نامه‌ اخذ کرده‌اند.

از جمع این افراد، پنج میلیون و ۸۰ هزار نفر آنان مردان و چهار میلیون و ۷۷ هزار دیگر آنان زنان‌ اند.

به‌گفته‌ی اداره‌ی احصائیه و معلومات، برای بیش از سه میلیون و ۷۰ هزار نفر پس از حاکمیت طالبان شناس‌نامه‌ی الکترونیک توزیع شده‌ است.

این اداره افزوده است که از جمع نه میلیون و ۱۶۰ نفر، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در کابل شناس‌نامه‌ی الکترونیکی اخذ کرده‌اند.

اداره‌ی احصائیه و معلومات می‌گوید که در حال حاضر به‎شمول کابل، در سراسر کشور ۶۹ مرکز و سه تیم سیار توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی فعال اند.

شناس‌نامه‌ی الکترونیکی همانند پاسپورت با لوگوی حکومت پیشین افغانستان توزیع می‌شود.

توزیع شناس‌نامه‌‌ی الکترونیک روند جنجالی است که به‌گفته‌‌ی شهروندان، به کندی پیش می‌رود. این روند در ماه ثور سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود.

در اوایل توزیع این روند در حکومت پیشین، درج واژه‌ی «افغان» به‌عنوان ملیت و فهرست اقوام، مورد جنجالی در روند توزیع شناس‌نامه‌‌ی الکترونیک بوده است.