توقف فعالیت خط آهن حیرتان-مزار شریف؛ هیأت طالبان راهی تاشکند شد

با ادامه‌ی توقف فعالیت خط آهن حیرتان-مزار شریف، هیأتی از طالبان صبح امروز (چهارشنبه، ۱۹ دلو) راهی ازبیکستان شد.

به گزارش خبرگزاری باختر، هدف از سفر این هیأت نهایی کردن پروسه‌ی انتقال مسئولیت خط آهن حیرتان-مزار شریف است.

این رسانه‌ی وابسته به طالبان نوشته است که با امضای تفاهم‌نامه‌ی پروسه انتقال مسئولیت، روند انتقال اموال تجارتی میان افغانستان و ازبیکستان از سر گرفته خواهد شد.

فعالیت خط آهن حیرتان-مزار شریف هفته‌ی گذشته توسط ازبیکستان تعلیق شد.

دلیل این تصمیم ختم قرارداد شرکت ازبیکستانی «سوگدیانا» و اداره‌ی خط آهن افغانستان دانسته می‌شود.

به‌گفته‌ی منابع، شرکت سوگدایانا از ۱۱ سال به این‌سو براساس یک قرارداد مسئولیت‌ انتقال اموال تجارتی و ترانزیتی را میان افغانستان و ازبیکستان برعهده داشت.

این در حالی است که حکومت طالبان مدیریت انتقال کالا از طریق خط آهن حیرتان-مزار شریف را با شرکت قزاقستانی منصور فاتح قرارداد کرده است.

در همین حال یک منبع به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این شرکت قزاقستانی کارمندانش را نیز در ساحه آورده‌ است؛ اما ازبیکستان مخالف این قرارداد است.

به‌گفته‌ی منبع، ازبیکستان تأکید دارد که قرارداد قبلی با شرکت «سوگدیانا» تمدید شود.

منبع اما می‌گوید که حکومت طالبان تمدید قرارداد با هزینه‌ی سابق را نمی‌پذیرد.

طالبان می‌گویند که به اساس قرارداد قبلی، حدود ۱۵ میلیون دالر در بدل عرضه‌ی خدمات در ۲۲ کیلومتر پرداخت می‌شد.