عکس: @UNHCRAfg

سازمان ملل برای هزار و ۲۰۰ خانواده در پکتیا سولر توزیع کرده است

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که هفته‌ی گذشته برای بیش از هزار و ۲۰۰ خانواده در ولایت پکتیا سولر آفتابی توزیع کرده است.

این نهاد می‌گوید که سولر به شهروندان افغانستان کمک می‌کند تا به انرژی پاک دسترسی داشته باشند.

نبی، از ولسوالی سید کرم پکتیا گفته است: «سولر خانه‌های ما را روشن می‌کند و UNHCR این تغییر را در زندگی ما ایجاد کرده است.»

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در جنوب افغانستان برای تولید انرژی پاک و دایمی، برای ۲۴ هزار نفر سولر توزیع کند.

اکثریت روستاها و ولسوالی‌های افغانستان به برق دسترسی ندارند.

افغانستان متکی به برق وارداتی است و شهرهای این کشور نیز با کمبود برق مواجه اند.