ایجاد نخستین مرکز ویژه‌‌ی آموزشی برای پولیس زن

اطلاعات روز: محمد ایوب سالنگی، سرپرست وزارت داخله‌ی کشور با رییس مأموریت پولیس اتحادیه‌ی اروپا در کابل، تفاهم‌نامه‌‌ای را برای ایجاد یک مرکز آموزشی برای پولیس زن در کابل به امضا‌ رساند. در خبرنامه‌ی ارسالی وزارت امور داخله به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده است‌ که این نخستین مرکز آموزشی پولیس زن در کشور خواهد بود.

این مرکز در چوکات نهادهای آموزشی پولیس ملی کشور ایجاد می‌شود. سالنگی هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت، افزایش حضور زنان در پولیس ملی و توجه به بهبود زمینه‌های کار برای زنان در صفوف این نیروها، از اهداف و اولویت‌های اساسی وزارت امور داخله است.

او ایجاد مرکز آموزشی برای پولیس زن را بخشی از این تلاش‌ها خواند و گفت، با همکاری پولیس اتحادیه‌ی اروپا در زمنیه‌ی ارتقای سطح دانش مسلکی پولیس زن بیش‌تر تلاش می‌کنند. سالنگی از همکاری‌های دوام‌دار پولیس اتحادیه‌ی اروپا با پولیس ملی نیز قدردانی کرد و گفت که توانایی نیروهای پولیس ملی با حمایت جامعه‌ی جهانی و مردم در حال افزایش است.

رییس پولیس اتحادیه‌ی اروپا از پیشرفت‌های پولیس ملی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش افزایش حضور زنان در پولیس ابراز خوشی کرد و بر همکاری پولیس اتحادیه‌ی اروپا با پولیس ملی در آینده تأکید نمود. او افزود که ایجاد مرکز آموزشی برای پولیس زن در افغانستان بخشی از همکاری‌های دوام‌دار اتحادیه‌ی اروپا‌ست.

در همین حال، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید، قرار است تا ۱۸ ماه آینده کار ساختمانی این مرکز تکمیل شود. او افزود که این مرکز در هر دوره‌ی آموزشی ظرفیت جذب حدود ۳۰۰ نفر را خواهد داشت. صدیقی گفت، در نظر است ‌این مرکز در سال‌های آینده برای بلند بردن ظرفیت مسلکی زنان پولیس تا مقطع لیسانس انکشاف داده شود.

در حال حاضر زنان پولیس در ۱۳ مرکز مشترک پولیس در ولایت‌های مختلف، در بخش‌هایی ‌که برای زنان مشخص شده، آموزش‌های مسلکی را فرا‌می‌گیرند. اکنون ۲۲۰۰ زن در صفوف پولیس سرگرم خدمت اند. اما بر اساس برنامه‌ی قبلی وزارت داخله، قرار بود که تا پایان سال روان شمار زنان در صفوف پولیس به ۵۰۰۰ نفر برسد.